Društvo

Green Home: Invazivne vrste prijetnja za vegetaciju jezera

| 13:05:2016 | 16:08:44

NVO Green Home je skrenuo pažnju na problem invazivnih vrsta koje se prepoznaju kao ozbiljna prijetnja za vegetaciju Skadarskog jezera.
 
“Pojedine biljke na ovom području, koje su u ekosistem unešene najčešće od strane čovjeka, veoma brzo se razmnožavaju i narušavaju prirodni sastav biljnih zajednica. Na taj način, ugrožavaju vrste koje ovdje prirodno žive, zauzimaju im prostor i potiskuju ih iz ekosistema što može imati značajne posljedice. U okolini Skadarskog jezera, među njima se ističe bagremac (Amorpha fruticosa), a veoma brojne populacije imaju kiselo drvo i bagrem. Bagremac, svojim snažnim takmičarskim sposobnostima u koridorima močvarnih šuma, zauzima sve veći prostor u obalnim područjima jezera, pritoka i kanala. Na pojedinim mjestima formira zajednice u radijusu od nekoliko stotina kvadratnih metara. U vezi sa tim učesnici terenske posjete će jednostavnim metodama mapiranja, odnosno ucrtavanjem populacija bagremca na mapama, približiti pojam o zastupljenosti ove vrste i značajnoj površini koju zauzima”, navodi se u saopštenju NVO Green Home.
 
Dodaju da je zbog svog negativnog uticaja na prirodna staništa, bagremac prepoznat kao veliki problem, te se borba protiv nje pokušava na različite načine čime se želi postići kontrola daljeg širenja.
 
“Jedna od najefikasnijih metoda, da se makar djelimično ublaži postojeća šteta je njeno mehaničko uklanjanje, odnosno sječa na svega par centimetara od tla. Na taj način vraćaju se otvorene površine, koje se zatim održavaju ispašom. U suprotnom, grmovi bagremca se nakon nekoliko sezona vrate u svoju punu veličinu. Evidentirano je i prisustvo nekoliko akvatičnih invazivnih vrsta u Skadarskom jezeru, što dodatno potvrđuje da je neophodno u što skorijem roku sprovesti temeljno istraživanje. Takođe, potrebno je napraviti posebne planove za kontrolu invazivnih vrsta jer je ključ uspješne borbe, njihovo pravovremeno prepoznavanje i eliminisanje. Još jedan od značajnih mehanizama za rješavanje ovog problema, a ujedno i cilj terenske posjete koju organizujemo, jeste edukacija stanovništva i podizanje svijesti o štetnosti invazivne flore”, saopšteno je iz Green Home.
 
NVO Green Home, u saradnji sa NVO Crnogorsko društvo ekologa, u okviru projekta “Zaštita divljih biljnih vrsta i njihovih staništa južnog i istočnog Mediterana”, sjutra organizuje terensku posjetu Skadarskom jezeru kojoj će prisustvovati volonteri, studenti biologije i predstavnici nevladinih organizacija.
 
Cilj posjete je da se učesnici upoznaju sa važnim biljnim staništima i vrstama ali i da se skrene pažnja na problem invazivnih vrsta koje se prepoznaju kao ozbiljna prijetnja za vegetaciju ovog područja.
 
Nosioci projekta su organizacije Planlife international i IUCNmed, a finansijski je podržan od strane MAVA fondacije.