Društvo

TO Bar: 17 posto više gostiju

| 15:06:2016 | 10:33:31

Broj gostiju na barskoj rivijeri je za 17% veći nego prošle godine, kažu u TO Bar. Registrovano je 4.649 gostiju: u hotelima ih je 742 (9% manje), u odmaralištima 533 (5,8 puta više) i u privatnom smještaju 3.374 (10% više nego lani).
 
U hotelima trenutno borave gosti iz Rusije, Amerike, Švajcarske, Ukrajine, Poljske, Njemačke, Francuske, Srbije, BiH, a  takođe i domaći gosti.
 
“Turistička sezona na području opštine Bar počela je sa pozitivnim trendom u turističkom prometu. Barsku opštinu je za 4 mjeseca 2016. godine posjetilo 8.829 turista, što je za 14,17% više nego u istom periodu prošle godine, a ostvareno je 77.449 noćenja, što je za 13,52% više nego u istom periodu lani. Na osnovu pokazatelja porasta broja gostiju u predsezoni i interesovanja pokazanog na sajmovima, putem interneta ili u direktnoj komunikaciji, očekujemo da će se nastaviti pozitivan trend, kako u glavnoj turističkoj sezoni, tako i u postsezoni”, kažu u TO Bar.
 

Prema njihovim podacima, do 31. maja evidentiran je rast ukupnih prihoda (100%) od boravišne i turističke takse, a prihodi od članskog doprinosa su manji u odnosu na 2015.  Od boravišne takse je prihodovano 117.927 eura, što je 86,72% više, od članskog doprinosa 23.737 eura, što je 3,28% manje, a od turističke takse 69 837 eura, što je 25,84% više nego u 2015. godini.
 
U cilju bolje informisanosti turista i poboljšanja kvaliteta usluge, u svim turističkim mjestima u toku turističke sezone radiće 11 turističko-informativnih biroa. Turističko-informativni biroi na Topolici, autobuskoj stanici u Baru i Virpazaru rade tokom čitave godine. Na  Topolici od ove godine rade dva biroa: u jednom se pružaju informacije o kompletnoj ponudi barske opštine, a u drugom se vrši prijava boravka gostiju i uplata boravišne takse. Otvoreni su i biroi u Sutomoru i Starom Baru. Danas počinju sa radom i biroi u  Šušanju, Dobroj Vodi i Čanju.