Društvo

Novi BSC kursevi iz marketinga i informatike

by Darija Marđokić | 28:06:2016 | 11:06:11

BSC Bar kroz projekat “Lokalno umrežene inicijative za efikasno unaprijeđenje socijalne zaštite u opštini Bar”, podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore - Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, organizuje tri treninga iz oblasti marketinga, rada na računaru i online promocije.

Na treningu iz oblasti marketinga obrađivaće se teme proizvoda - brenda, ambalaže, bar-koda i formiranja cijena. Trening će se održati u sali BSC u Baru 5, 6. i 7. jula 2016. u terminu od 17 do 21:00. Trening vodi mr Tatjana Ivanović, ekspert iz marketinga, sa bogatim radnim iskustvom - preko 20 godina rada na velikim projektima vezano za lansiranje proizvoda.


Drugi trening “Osnove rada na računaru” obuhvata osnove rada računara – hardware i software i osnovni kurs Microsoft Worda, Microsoft Excela i Interneta. Trening će se održati u sali BSC u Baru, u trajanju od 5 dana, od 18. do 22. jula, od 18 do 20h. Trening vodi Igor Perčobić, sertifikovani ECDL predavač i ispitivač.

Treći trening, napredni kurs biće održan na temu “Korištenje društvenih mreža u svrhu promocije biznisa i elektronsko poslovanje”. Trening će se održati u sali BSC u Baru 25, 26, i 27. jula u terminu od 18 do 20:00. Trening vodi Igor Perčobić, sertifikovani ECDL predavač i ispitivač. Učešće na sva tri treninga je besplatno, a broj korisnika je ograničen.

Zainteresovani se za kurseve mogu prijaviri na e-mail adresu v.antunicevic@bscbar.org. Potrebno je da pošalju ime i prezime, kontakt telefon i obavezno naznače za koji se trening prijavljuju. Zainteresovani se, ako žele, mogu prijaviti na sva tri treninga. Rok za prijavu je petak, 1. jul, do 12:00.

“Cilj projekta je unaprijeđenje socijalne zaštite kroz bolju pripremu za tržište rada socijalno ugroženih kategorija: mladih osoba sa invaliditetom, žena iz ruralnih sredina, mladih osoba koje nakon školovanja traže zaposlenje i slično”, kazala je Vesna Antunićević iz BS Centra.