Društvo

Morska voda u Baru svugdje čista

| 07:07:2016 | 18:13:53

Rezultati analize sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja koje su obavljene 4. i 5. jula pokazali su da je na 92,2% kupališta kvalitet morske vode bio K1 - prve klase. Među njima su i svih deset kupališta u Baru.
 
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na internet stranici www.morskodobro.com.