Društvo

Kanalizacioni mulj iz Tivta će se odlagati na Možuri

by Vijesti | 08:07:2016 | 12:26:50

Gradonačelnik Kotora Aleksandar Stjepčević saopštio je da će se kanalizacioni mulj iz juče otvorenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda odlagati na deponiji Možura, kod Bara.
 
Stjepčević je ocijenio da je takvo riješenje po zakonu i da će odlaganje mulja iz Klačine na Možuru početi već na jesen.
 
“Bacaćemo ga na deponiju dok država ne napravi spalionicu", rekao je on.
 
Novoizgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor, otvoreno je juče na lokaciji Klačina u Krtolima, kod Tivta.
 
Kapaciteta je 72.000 ekvivalent-stanovnika, a za 16 mjeseci od polaganja kamena-temeljca izgradile su ga njemačka kompanija ,,WTE“ i njen lokalni podizvođač „Bemax".
 
Sa problemom mulja već nekoliko godina nose se Budvani, gdje je takođe napravljeno postrojenje.
 
Prinudeni su da mulj izvoze u Albaniju, jer ga u Crnoj Gori nemaju gdje legalno odložiti.
 
Novo tivatsko i kotorsko postrojenje, prema nezvaničnim informacijama, sa nerješavanjem problema deponovanja mulja može funkcionisati najduže oko pola godine.
 
Na problem ekološki prihvatljivog načina odlaganja kanalizacionog mulja, ukazao je i Roland Siler, član UO KfW banke, naglasivši da treba što prije rješavati to i pitanje pokrivanja operativnih troškova sistema postrojenja, te problem tehničkih operatera tih sistema.