Društvo

Prilaz Crvenoj plaži pod barikadama

by Vijesti, Radomir Petrić | 11:07:2016 | 08:35:23

Kamenje i bodljikava žica otežava prilaz Crvenoj plaži, popularnom kupalištu između Bara i Sutomora.
 
Revoltirani takvim postupkom, 27 građana Bara obratilo se “Vijestima”, istakavši da Komunalna policija nije preduzela nijedan korak da omogući nesmetan prilaz plaži.
 
Načelnik Komunalne policije Dragan Radulović izjavio je da su im ruke vezane, jer se kamenje i bodljikava žica nalaze na privatnom posjedu.
 
Barani, pak, poručuju da takvo “ponašanje predstavlja sramotu i stvara lošu sliku Bara i Crne Gore, odnosno da se ovako stvara loša slika o turizmu”.
 
“A štite moćnici kojima niko ništa ne može”, piše pored u dopisu koji je proslijeđen i Upravi za inspekcijske poslove i barskoj Komunalnoj policiji.
 
Radulović je pojasnio da je za omogućavanje prolaza preko privatne svojine neophodna saglasnost vlasnika i da su sporovi iz imovinsko-pravnih odnosa u nadležnosti Osnovnog suda. “Imajući u vidu ovlašćenja i nadležnosti Komunalne policije, odloženi kamen ne predstavlja građevinski otpad,  a prepreke u vidu bodljikave žice ne predstavljaju vrstu pomoćnog objekta. Shodno tome, Komunalna policija nije ovlašćena da preduzima upravne mjere i radnje u ovom slučaju”, rekao je on “Vijestima”.
On je dodao da je “Morsko dobro” izabralo Ranka Babovića iz Bara za zakupca Crvene plaže.
 
“Babović je dostavio ugovor o ustanovljenju stvarne službenosti puta, zaključen između Cvetka Boškovića iz Bara, Vlaha Čakalovića iz Bara i Ranka Babovića, ovjeren od strane notara Senada Redžepagića 28. februara, pa shodno tome omogućen je prilaz do samog kupališta”.
 
Radulović je kazao da su prilikom komunalnog nadzora konstatovali da je Predrag Matković iz Bara, sin  vlasnice parcele u zaleđu Crvene plaže, postavio bodljikavu žicu, s ciljem da spriječi prelazak preko svog posjeda. Na istoj parceli odložio je i 10 kubika kamenja.
 
“Matković je izjavio da je prepreke na svom imanju postavio s ciljem da spriječi prolazak kamiona koji su deponovali i odlagali građevinski otpad na toj parceli i da spriječi prolaz pješaka koji su na njegovom posjedu ostavljali smeće i drugi razni komunalni otpad”, rekao je Radulović.