Društvo

Očišćena divlja deponija na jezerskom vidikovcu

| 13:07:2016 | 15:19:44

Danas je na inicijativu Radovana Pobora i Ben Heywooda organizovana akcija uklanjanja nelegalno odloženog otpada na regionalnom putu Virpazar - Ostros, na vidikovcu iznad sela Donji Murići.

 
Na mjestu gdje se pruža najljepši pogled prema južnoj obali Skadarskog jezera, se nakupila ogromna količina kućnog otpada.

 
“Našu akciju su pomogli i u njoj aktivno učestvovali direktorica Nacionalnih Parkova Crne Gore Azra Vuković sa petoricom zaposlenih iz NP Skadarsko jezero, Komunalno preduzeće Bar sa svojim radnicima iz sekcije Virpazar, kao i dva volontera iz Belgije. Svima se iskreno se zahvaljujemo na pomoći”, rekao je za Bar Info Radovan Pobor, koji je apelovao na stanovnike okolnih sela da tu lokaciju ne koriste za odlaganje smeća, već da se za pomoć obrate barskom Komunalnom preduzeću.