Društvo

Fizioterapeuti Crne Gore protiv terapija na plažama

| 15:08:2016 | 10:26:56

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore uputilo je medijima dopis u kome se kritikuje rad neregistrovanih kiropraktičara i fizioterapeuta, i kao primjer naveli obavljanje takve djelatnosti u Šušanju.
 
Po njima, “obavljanje djelatnosti od strane nestručnih osoba i u neadekvatnim uslovima može samo da nanesu štetu”, pa “zbog ovakvih i sličnih stvari, koje su svakim danom sve više prisutne u Crnoj Gori, željno iščekujemo saglasnost Ministarstva zdravlja kako bi počela sa radom Komora fizioterapeuta Crne Gore”.
 
“O posljedicama ‘terapije’ takvih ‘stručnjaka’ ne treba raspravljati. Mislite li da posao fizioterapeuta (u zavisnosti od nivoa obrazovanja) mogu da obavljaju osobe slične tim stručnjacima i u tim uslovima?! Tim osobama je diploma upitna, da li je imaju i, ako je imaju, ko im je izdao i na koji način. Takve ‘stručnjake’ je neophodno adekvatno kazniti, kako se u budućnosti ovi slučajevi ne bi dešavali, niti se ti stručnjaci usuđivali da se bave time. Takve osobe nanose podjednaku štetu zdravlju osoba koje se upuštaju da prime ‘terapiju’ od njih i nama fizioterapeutima kojima jedino pripada da primjenjujemo fizioterapiju u cilju rješavanja raznih zdravstvenih problema, a koji smo redovno pohađali određenu školu ili fakultet i stekli stručne kvalifikacije kao zdravstveni radnici”, stoji u saopštenju Udruženja fizioterapeuta Crne Gore kojeg potpisuje predsjednik Krsto Kovačević, magistar fizikalne terapije.