Društvo

Na Možuri uskoro pogon za sagorijevanje bio-gasa

by Vjera Knežević Vučićević | 01:09:2016 | 09:50:32

Izgradnja pogona za aspiraciju, transport i sagorijevanje bio-gasa na deponiji "Možura" odvija se planiranom dinamikom. Prva faza radova privedena je samom kraju, a iz menadžmenta najavljuju da će u septembru u Bar doći stručnjaci iz Italije zaduženi za montiranje najvažnijeg segmenta - eko baklje.
 
Menadžment deponije "Možura" će ambicioznim razvojnim planovima pokušati da maksimalno iskoristi kapacitete objekta koji je stavljanjem u funkciju prije četiri godine bio projektovan samo za opštine Bar i Ulcinj, da bi državnim planom upravljanja otpadom dobila status regionalne deponije, pa tako služi za prihvat i otpada iz Budve, Kotora i Tivta. Da postoji veliki problem ukazuju cifre - projektovana je na 1.100.000 kubika otpada, sa planom trajanja od 30 godina, a do sada je ovdje lagerovano 260.000 kubika (oko 65.000 kubika na godišnjem nivou). Ovakvim intenzitetom punjenja za 12 godina bi morala biti zatvorena. Dobra vijest je da menadžment ima plan kako da ovom problemu stane na put.
 
“Najvažniji razvojni projekat u 2016. godini- izgradnja pogona za aspiraciju, transport i sagorijevanje bio- gasa na deponiji Možura, odvija se planiranom dinamikom. Polovinom septembra očekujemo dolazak stručnjaka iz Italije koji će montirati najvažniji segment- eko baklje, nakon čega ćemo moći da kažemo da je prva faza projekta okončana. Ugovor za investiciju vrijednu 300.000 eura potpisan je između predstavnika ‘Možura’ doo Bar i konzorcijuma’ Indel Inženjerig’ sa slovenačkim partnerima, a isfinansirana je iz sopstvenih sredstava. Druga faza za koju ćemo najvjerovatnije do kraja godine raspisati tender, podrazumijeva izgradnju postrojenja za pretvaranje biogasa u električnu energiju. To je investicija od dva miliona eura, koju ćemo ‘pokriti’ iz sopstvenih sredstava, jer posjedujemo obrtna sredstva te vrijednosti”, najavio je izvršni direktor "Možure" Dragan Simović.

 
Naredni projekat je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što je investicija vrijedna milion eura, za koji se direktor "Možure" nada se da će uskoro pripremiti dokumentaciju i raspisati tender. I tu investiciju uz neka komercijalna zaduženja, može isfinansirati "Možura".
 
“Veoma važno je da u što skorije vrijeme započnemo realizaciju postrojenja za selektiranje, odnosno reciklažu otpada. Na to će nas obavezati i otvaranje Poglavlja 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine. Brojni su benefiti- produžiće se vijek trajanja deponije, mnogo će se manje smeća deponovati na samom objektu, a i dobićemo sirovinu koja će imati upotrebnu vrijednost. To je investicija koja je na bazi idejnog rješenja procijenjena na između 17 i 18 miliona eura, što prevazilazi mogućnosti ove deponije, čak, prema mojoj procjeni i lokalnih uprava, pa ćemo je vjerovatno kandidovati i svim opštinama koje koriste naše usluge kako bi budžetom za narednu godinua predvidjeli sredstva i za tu namjenu. Računamo i na pomoć iz državnog budžeta, pronalaženje modusa i opredjeljenje sredstava za njegovu realizaciju, a realne su šanse da će biti podržan i donacijama iz IPA fondova”,  procjenjuje Simović, uz napomenu da je u prethodnom periodu po tom pitanju komunicirao i sa partnerima iz privatnog sektora, kako u zemlji, tako i inostranstvu koji su zainteresovani da uđu u model privatno- javnog partnerstva.
 
“Ne treba zaboraviti da je ovo je komercijalna deponija”, podsjeća direktor "Možure".
 
Realizacijom ovih projekata bili bi zadovoljeni svi ekološki standardi, produžen vijek trajanja deponije, dobijeni novi proizvodni pogoni, otvorena nova radna mjesta i zapošljen značajan broj uglavnom domicilnog stanovništva.
 
Savremena deponija "Možura" puštena je u rad prije četiri godine, a sredstva za njenu izgradnju u iznosu od šest i po miliona eura, obezbijeđena su iz kredita Svjetske banke, kojeg preko Ministarstva finansija vraća Vlada Crne Gore. Nalazi se na teritoriji opštine Bar, na državnom zemljištu kojim raspolaže država Crna Gora.