Društvo

VIDEO: NVO protiv eksploatacije nafte u Jadranu

by Vesna Šoškić, kamera: Adi Karađuzović, montaža Vladimir Orlandić | 14:09:2016 | 17:53:17

Koalicija nevladinih organizacija “Jedan Jadran" danas je na brodu "Golleta Verde" u Baru pozvala Vladu Crne Gore da hitno obustavi potpisivanje ugovora o koncesiji za eksploataciju nafte i gasa iz podmorja sa konzorcijumom "Eni Novatek" i uvede moratorijum na istraživanja jer, kako su naveli, nije uspjela dokazati opravdanost ovog visokorizičnog projekta, koji ugrožava biodiverzitet mora, život i zdravlje građana, kao i najvažniju crnogorsku privrednu djelatnost-turizam.

 
Potpisivanje ugovora o eksploataciji nafte na Jadranu Nataša Kovačević iz NVO "Green Home" nazvala je licemjernim, s obzirom da za šest dana, kako je navela, obilježavamo datum kada je Crna Gora proglašena ekološkom državom.
 
“Sve ovo je u suprotnosti sa onim na što smo se kao ekološka država obavezali - koristimo fosilna goriva, potenciramo njihovo istraživanje i eksploataciju. Ovaj projekat bi, između ostalog, negativno uticao na ribarstvo i turizam, koji nose čak 90 posto bruto društvenog proizvoda. Građani nemaju tačnu informaciju koliko su štetni, ne samo eksploatacija nafte i gasa, već i njihovo istraživanje", kazala je Kovačević koja ističe da je upućenost građana na najnižem nivou u opštini Ulcinj, gdje će prvo biti otvorene naftne platforme.
 
“Potpisujemo ugovor sa kompanijom koja bilježi 400 izliva nafte godišnje, a Crna Gora nema kapaciteta niti da nadgleda, niti da kontroliše ove aktivnosti. Izlažemo se velikom riziku, posebno imajući u vidu da je ovo seizmološki vrlo osjetljivo područje. Prethodna iskustva nijesu pokazala da su u pitanju komercijalna nalazišta, da ne govorimo o kvalitetu života i zdravlju građana", zaključuje Nataša Kovačević iz NVO "Green Home".
 
Koordinatorka Istraživačkog centra "Mans" Ines Mrdović je ugovor nazvala štetnim, punim manjkavosti i nezakonitosti.
 
“Jako je loše što je Vlada italijanskoj kompaniji ‘ENI’ dala mogućnost da četiri godine eksploatiše u našem podmorju, nakon čega ima mogućnost da se u potpunosti povuče bez ikakve odgovornosti. Iako Vlada ‘maše’ ugovornom odredbom da će garancija za eventualnu štetu biti 85 miliona €, treba naglasiti da je to maksimalna kazna kojom je ograničena odgovornost investitora. Šta ako šteta bude veća i da li je neko uopšte izmjerio kolika će biti šteta u turizmu, koji, prema podacima upravo Vlade, godišnje generiše 800 miliona € prihoda", istakla je Mrdović.

 
“Smatramo da na dan potpisivanja ugovora pažnja medija treba biti usmjerena na aktivnosti ‘Platforma Jedan Jadran’, koja podrazumijeva zalaganje organizacija iz svih šest zemalja Jadrana, povezanih u naporu da na svim nivoima-lokalnom, nacionalnom i međunarodnom ukažu na opasnost eksploatacije nafte u Jadranu. Brod "Goletta Verde" već 20 godina krstari obalama Jadrana u nastojanju da pošalje poruke ekološke prirode, jer more je jedinstveno i nema te granice koja može spriječiti širenje nečistoća, zato svaka akcija mora biti zjednička", objasnila je Dušica Radojčić, iz organizacije "Zelena Istra" iz Hrvatske.
 
Davide Sabadin, iz italijanske organizacije "Legambiente" je kazao da se njihov dolazak u Bar podudara sa dva u ovom trenutku važna događaja-jedan se tiče Italije, gdje se na 35.000 kvadratnih kilometara sprema seizmičko istraživanje koje ima izrazito negativan ekološki uticaj na Jadranu, a drugi je potpisivanje ugovora između crnogorske Vlade i italijanskog "ENI" za istraživanje eksploatacije nafte u Jadranu.
 
“’ENI’ je trenutno u sudskom istražnom postupku zbog ozbiljnog zagađenja u regiji Bazilikata u Italiji, a jedan od elemenata tog istražnog postupka je i ostavka ministra ekonomije, upravo zbog eksploatacije nafte, saradnje sa naftnim kompanijama u tom dijelu Italije i nekih koruptivnih radnji", naveo je Sabadini.

Hrvatska je odustala od takvog sličnog projekta, kazala je Marija Tomac iz NVO "Greenpece".


“Nakon dugih rasprava i analiza, hrvatska Vlada je na sreću, prepoznala da ovakav projekat nema ekonomskog smisla, niti je u skladu sa državnim interesom i kulturom življenja, a jasno je kakve bi katastrofalne posljedice ostavio i na zatvoreni eko-sistem kakav je Jadransko more", kazala je Tomac.
 
Učesnici pres konferencije pozvali su građane Crne Gore da preuzmu odgovornost i javno se izjasne protiv istraživanja i eksploatacije nafte i gasa u crnogorskom podmorju i podrže nevladin sektor, turizmologe, ribare, arheologe, političare, kao i naučnike iz Hrvatske, Slovenije, Albanije i Italije u borbi protiv ovog, kako navode, visokorizičnog projekta i po ekonomiju i po zdravu ekološku sredinu i čisto more.