Društvo

Hoće li jezero biti ugroženo građenjem velikih hotela?

by VIJESTI | 29:09:2016 | 11:35:59

“Vlada mora izbaciti iz planova megalomanske projekte u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, poput turističkog kompleksa Porto Skadar Lake, jer služe samo za sticanje dobiti stranih investitora i vode ка trajnoj devastaciji zaštićenog prostora.”, navodi se u zajedničkom mišljenju na prednacrt Prostornog plana posebne namjene NP Skadarsko jezero (PPPNSJ), koje je Vladi uputilo 13 nevladinih organizacija, neformalna grupa građana iz Virpazara i lokalni preduzetnici.
 
Javna rasprava o tom dokumentu, kako “Vijesti” saznaju, počeće sljedeće sedmice. Planom u koji su “Vijesti” imale uvid, predviđena su tri scenarija. Prvi predviđa takozvani naturalni turizam, koji podrazumijeva turističke aktivnosti koje potpuno integrišu posjetioca u eko-sistem, uključujući i život u prirodi sa lokalnim stanovništvom. Njime je planirano je maksimalno povećanje smještajnih kapaciteta do 30 odsto (1.690 ležaja),  50 odsto u kampovima i 53 odsto u ostalim sadržajima.
 
Prema drugom scenariju, predviđena je afirmacija postojećih identiteta naselja i tradicionalni načini življenja kao specifična turistička ponuda. Planira se maksimalno povećanje kapaciteta do 60 procenata (2.050 ležajeva), u osnovnom smještaju 47, kampovima 90 i ostalim sadržajima 53 odsto.
 
Treći scenario stvara mogućnost za izgradnju novih smještajnih kapaciteta u vidu specijalizovanih hotela, velnes i spa sadržaja, po principu “all incusive”, koji se integrišu u pejzaž.
 
Za NVO i grupu građana drugi i treći scenario su neprihvatljivi.
 
“Mišljenja smo da će PPPNSJ u ovoj fazi izrade i u procesu nedovoljne transparentnosti sa sva tri moguća scenarija, dovesti do favorizovanja privatnih investicija kroz takozvane 'eko' turističke infrastrukture na uštrb stvarne održivosti Nacionalnog parka (primjer potencijalno opasni projekat Porto Skadar lake koji treba biti isključen iz Plana)”, piše u mišljenju.
 
Francuski biznismen Lionel Sonigo, odnosno njegova firma “Montenegro resort company” (MRC), prošle godina je dobila građevinsku dozvolu za projekat Porto Skadar Lake.

 
“Ako PPPNSJ otvori vrata bilo je kakvoj novoj gradnji, unapređenju postojeće, posebno putne infrastrukture, talas bespravne gradnje i ostalih nelegalnih aktivnosti će u odsustvu kontrole i suzbijanja istih dovesti do potpunog kolapsa NP i degradacije predionih i biodiverzitetskih odlika zbog kojih je park i ustanovljen”, piše u mišljenju.
 
Navodi se da se procjenjuje da jezero godišnje posjeti više od 100.000 turista.
 
“Duplo uvećanje broja turista, kao što je predviđeno u scenariju tri, je apsolutno nepotrebno, posebno u uslovima gdje se adekvantna kontrola na velikoj širini jezera ne može sprovesti, niti postoje, a niti su u projekciji mogući kapaciteti koji bi kontrolisali i balansirali broj turista na jezeru”, piše u mišljenju.
 
U mišljenju se navodi i da interesni lobiji završavaju posao preko ministarstava, a da je trenutno stanje NP Skadarsko jezero na nezavidnom nivou.
 
“U protekle četiri godine čak tri službe zaštite su ukinute... Danas je uposleno u Službi zaštite 12 rendžera, što je nedovoljno za obavljenje bilo kakvih dužnosti na zaštiti jezera. Sistem kontrole nelegalnih aktivnosti u NP Skadarsko jezero ne postoji, neadekvatan je, i iz godine u godinu se pogoršava, uslijed nedovoljnih finansijskih i Ijudskih kapaciteta, stručnog znanja, slabe primjene zakonskih propisa, ali i nedostatka političke volje da se dati problemi riješe. Slučajevi nelegalne gradnje, eksploatacije mineralnih sirovina, nelegalni lov ribe, sječa šume, neriješeno pitanje odlaganja čvrstog otpada i otpadnih voda su na uzlaznom nivou. Kriza u javnom preduzeću NPCG koje je zaduženo za brigu je očigledna na terenu, dok građevinski i drugi interesni lobiji preko resomih ministarstava i vezanih struktura planiraju turističke objekte i vezane infrastrukture u okviru parka koji su neprimjereni i prijete da trajno unište prirodne i ambijentalne vrijednosti”, zaključuje se u mišljenju.