Društvo

BSC trening za razvijanje poslovnih vještina

| 29:09:2016 | 12:15:26

U prostorijama BSC-a Bar, održan je dvodnevni trening “Komunikacione i poslovne vjestine’’.
 
Trening je sproveden u okviru projekta “Kreiranje povoljnog okruženja za inkluziju osoba sa invaliditetom kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja”, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a realizuju ga BSC u Baru i NVO “Ženska akcija” u Nikšiću.
 
Aktivnosti su se realizovale kroz izlaganje, razmjenu iskustava, diskusije, pitanja i odgovore, studije slučaja i praktičan rad, kao i kroz vježbe pisanja. Cilj treninga je bio predstaviti osnove, vještine i alate koje se koriste u poslovnoj komunikaciji. Učesnici treninga su imali priliku da nauče kako da unaprijede kompetenciju u poslovnoj korespondenciji, poboljšaju usmenu i pisanu komunikaciju, da ovladaju osnovama govorništva i javnog nastupa. Takođe, učesnici su naučili kako da poboljšaju rezultata rada, kroz jasnije prenošenje potrebnih informacija, smanjenje konflikata, bolje predstavljanje firme u kojoj rade i posla koji obavljaju.