Društvo

Projekat za bolji život OSI

by Silvija Vukelić | 29:09:2016 | 15:02:08

Predstavnici Caritasa Barske nadbiskupije zajedno sa predstavnicima CZSR Bar, Udruženja paraplegičara Bar i Udruženja slijepih za Bar i Ulcinj, učestvovali su krajem prošle nedjelje na dvodnevnoj Međunarodnoj konferenciji o socijalnoj zaštiti i aktivnim socijalnim politikama koja je održana u Beogradu u sklopu projekta SOCIETIES (Support Of CSOs ln Empowering Technical Skills, lnclusion of people with disabilties and EU standards in South East Europe).
 
“Cilj je da se kroz ovaj projekat u regionu oformi jaka mreža koja će se baviti socijalnom inkluzijom osoba sa invaliditetom i sa mentalnim poteškoćama” kazali su iz Caritasa Barske nadbiskupije.
 
Tokom konferencije predstavljeni su rezultati istraživanja koje je sprovedeno kroz mapiranje organizacija civilnog društva u zemljama regiona koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom i mentalnog zdravlja.
 
Intervjuisanjem predstavnika ovih organizacija, kao i kroz organizovane fokus grupe, prikupljene su informacije o 171 organizaciji civilnog društva, a sprovedena je i kvalitativna analiza socijalnog sistema u ovim zemljama.
 
“Prema dobijenim podacima, najveći problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i sa mentalnim smetanjama u regionu su : arhitektonske barijere (za osobe sa invaliditetom), velika nezaposlenost, nedostatak profesionalne formacije prilagođene njihovim mogućnostima i potrebama, diskriminacija i izolacija. Na konferenciji je istaknuto da iako postoje zakoni koji se bave ovim pitanjima,
u praksi se događa da oni nisu dovoljno primjenjeni, što onemogućava potpuno uključivanje OSI u društvo” naveli su iz CBN.
 
Projekat SOSIETIES se sprovodi od 2016-2019. Nosilac projekta je Caritas Srbije a obuhvata 16 organizacija partnera iz IPA zemalja regiona.
 
Podržan je od strane 6 ministarstva i većeg broja institucija zemalja u regionu, Italije i Bugarske.