Društvo

M.Dragišić: Razlike Gornjeg i Donjeg puta kroz Limljane

| 10:10:2016 | 21:58:00

U našu redakciju stiglo je pismo uvaženog sugrađanina Martina Dragišića, u kome se osvrnuo na aktuelan momenat u vezi klizišta u Limljanima, bacajući novo svijetlo na ovaj problem.

-Povodom teksta na Bar Infu od 3. oktorbra, u vezi saniranja klizišta u selu Limljani, osjećam se odgovornim istine radi i čitaoca Vašeg sajta da ukažem na sljedeće:

Na slici se vidi klizište kod kuća Kosovića na gornjem putu Vir – Sutorman - Bar. Napominjem da ovo klizište i gornji put neće biti sanirani, kako je navedeno, ovim sredstvima od 43.000€, već donji put Vir – Sutorman - Bar.

Nije suvišno istaći da je donji put i sada, iako ne u dobrom stanju, prohodan. Taj put od Vira kroz Limljane do uključenja na gornji put je uzan sa mnogo krivina, duži od gornjeg puta 8 kilometara, putuje se mnogo duže nego gornjim putem, a da ne kažem, kad se sretnete sa drugim kolima, jedan se mora vratiti često i do jednog kilometra.

Prednosti gornjeg puta su to što je širine 6 metara, tako da nema nikakve smetnje pri mimoilaženju, mnogo je kraći, brže se stiže na odredište u odnosu na donji put. Ovaj put je otvoren 1880. godine i vodio je od Bara preko Vira do Cetinja.

Donji put je osposobljen za auto saobraćaj poslije ukidanja željezničkog saobraćaja 1958. godine, kada su sa trase skinute tračnice - šine.      

Konačno, a ne manje važno, gornja slika ne odslikava pravo stanje. To klizište je bilo kako je prikazano na ovom snimku 18 mjeseci, a onda su žitelji gornjih Limljana - zaseok Karuči - angažovali bager. Radovi su plaćeni 200 eura od jednog žitelja, koji želi da ostane anoniman, a Kosovići, Vuletići i Dragišići su akcijom taj dio puta presvukli jalovinom.

Na snimku u prilogu vidi se kako klizište izgleda od 15. avgusta, od kada je za auta i manji kombi osposobljen kakav-takav promet. Iako put nije u najboljem stanju, njime dnevno prođe i do 100 automobila, što mještana, što putnika namjernika, jer i uz mali rizik radije idu njime nego skrenuti na  donji uži put.