Društvo

Barska plovidba: Nema ukidanja linije Bar-Bari

| 13:10:2016 | 21:09:04

Odbor direktora Barske plovidbe danas se oglasio saopštenjem, povodom najava o ukidanju pomorske linije Bar – Bari – Bar.  Između ostalog, u saopštenju se navodi da linija neće biti ukinuta, već samo privremeno zaustavljena do nabavke drugog broda.
 
“Naime, putničkom brodu Sveti Stefan II je zbog svoje starosti, lošeg održavanja u prethodnih nekoliko godina i loše procjene tehničkog stanja broda od strane prethodnog menadžmenta otkazana klasa klasifikacionog drustva Biro Veritas (Buerau Veritas). Takođe, neblagovremeno planiranje zamjene Svetog Stefana II od strane prethodnog menadžmenta, dovelo je do situacije da trenutno tražimo zamjenu na vrlo “mršavom” ferry tržištu. Napominjemo da i brodarske kompanije u okruženju imaju isti probІem kako da izvrše zamjenu svojih postojećih brodova zbog nepostojanja na tržistu adekvatnih ferry brodova i da svake godine u ovom periodu Kompanija do prve nedelje marta mjeseca zbog nerentabilnosti nije saobraćala na navedenoj liniji što je praksa i ostalih kompanija iz okruženja.”, kaže se u saopštenju.
 
“Menadžment ‘Barske plovidbe’ је svjestan da je veliki broj firmi iz Bara direktno vezan za liniju Bar-Bari-Bar i da bi se ukidanje navedene pomorske linije indirektno loše odrazilo na ekonomsku situaciju grada Bara i crnogorsku privredu uopšte. Napominjemo da pomorci koji su angažovani na brodu Sveti Stefan II neće ostati bez posla, jer pored ovog broda Barska plovidba posjeduje i dva teretna broda “Bar” i “Budva” koji će omogućiti dalje angažovanje pomoraca, odnosno na novom brodu koji се nastaviti plovidbu na postojećoj liniji.”, navode u dopisu i dodaju da su donijeli odluku o kupovini putničkog broda, kao i da se uzima u obzir i eventualni zakup odgovarajućeg broda
 
“Odgovorno tvrdimo da pomorska linija “Bar-Bari-Bar” neće biti ukinuta, naprotiv radi se na otvaranju novih linija sa partnerima, već samo privremeno zaustavljena do pronalaska adekvatne zamjene brodu Sveti Stefan II brodom boljih performansi, koji će zadovoljiti tržišne potrebe i kojim će se nastaviti dugogodišnja pomorska tradicija kako grada Bara, tako i države Crne Gore.”, zaključuje se u saopštenju koje je potpisao dr Vojo Bojović, predsjednik Odbora direktora Barske plovidbe.