Društvo

Crveni krst obilježio Dan borbe protiv trgovine ljudima

| 18:10:2016 | 20:24:56

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar je obilježila 18. oktobar, evropski Dan borbe protiv trgovine ljudima. Ovogodišnji moto manifestacije je “Žrtva trgovine ljudima može biti svako”.
 
U cilju podizanja svijesti među građanima Bara, posebno među mladim ljudima, Crveni krst je na gradskom trgu organizovao prezentaciju anti-trafiking programa, kao i realistički prikaz žrtve i trafikanta.

 
“Učenici prvog i trećeg razreda Gimnazije, kao i veliki broj naših sugrađana imali su priliku da se upoznaju sa ovom opasnom globalnom pojavom, koja uništava ljudsko dostojanstvo i krši osnovna ljudska prava. Prisutni su imali priliku da saznaju ko sve može biti žrtva trgovine ljudima i ko sve može biti trafikant, kao i sa mjerama opreza, navedenim u promotivnom materijalu Crvenog krsta Crne Gore. Danas je takođe sprovedena anketa među našim sugrađanima o tome koliko su upoznati sa trgovinom ljudima, kao oblikom modernog ropstva, kao i o ciljnim grupama koje su u najvećem riziku od trgovaca ljudskim bićima”, kažu u Crvenom krstu Bar.
 
Crveni krst Bara je povodom ovog značajnog datuma u O.Š. “Anto Đedović“ i O.Š. „Kekec” održao predavanje o trafikingu i anti-trafiking programu, kao i o opasnostima od društvenih mreža, putem kojih se lako manipuliše sa mladima.
 
Ove aktivnosti su sproveli saradnici Crvenog krsta Bar i mladi volonteri, koji su učenici Gimnazije “Niko Rolović” i Srednje stručne škole.