Društvo

BSC sajam za osobe sa invaliditetom

by Željko Milović | 24:10:2016 | 15:21:33

Business Start Up Centar Bar je u šoping molu Delta City, u Podgorici, 22. oktobra organizovao Sajam za osobe sa invaliditetom kao finalnu aktivnost projekta “Kreiranje povoljnog okruženja za inkluziju osoba sa invaliditetom u ekonomske tokove kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja”.
 
Na sajmu su izložene rukotvorine, suveniri , ukrasni i modni detalji, kozmetički preparati i ostalo, dok su izlagači organizovali male radionice, na kojima su osobama sa invaliditetom predstavljali način na koji izrađuju svoje proizvode. Svoje radove takođe su predstavili i poslodavci koji su okviru projekta angažovali i zaposlili osobe sa invaliditetom: “In Spe”, “La Cantina”, “Naura” i Caritas Barske nadbiskupije.
 

Sajam je bio dobra prilika da se predstave i beneficije koje mogu ostvariti poslodavci ukoliko zaposle osobu sa invaliditetom, kao što su sredstva za prilagođavanje radnog prostora, krediti i subvencije.
 
Ovim projektom se želi dugoročno doprinijeti obezbjeđenju socijalne inkluzije lica sa invaliditetom kroz povećanje zapošljenosti i bolji pristup tržištu rada, te povećanje broja preduzetničkih inicijativa među ovom ranjivom populacijom.