Društvo

Crmnički vinari gosti Aleksandrovca

by Ivanka Leković | 28:10:2016 | 14:37:26

Ovih dana u Aleksandrovcu je boravila delegacija koju su sačinjavali predstavnici TO Bar, MZ Crmnica, NVO Dani Skadarskog jezera i Udruženja vinara i vinogradara “Crmnički vranac”, kao i pjesnik Rajko Joličić.

Kako su za Radio Bar i Bar Info kazali Drago Leković iz NVO Dani Skadarskog jezera i predsjednik MZ Crmnica Đuro Pejović, u Aleksandrovac su otputovali na poziv predsjednika TO Aleksandrovac Vladimira Raškovića. Cilj posjete je unaprijeđivanje saradnje dvije najveće vinogradarske regije u Crnoj Gori i Srbiji - Crmnice i Aleksandrovačke Župe.

Delegacija je, kaže Leković, u Aleksandrovcu boravila dva dana, a bili su u prilici da obiđu velike plantaže vinove loze, upoznaju se sa proizvodnjom čuvenih sorti vina i posjete muzej vina.
 
“Nadamo se da je ovo požetak saradnje, i da će imati značaja za još veći razvoj vinogradarstva i vinarske proizvodnje u ovim regijama. Sajam vina u Aleksandrovcu održava se već pedeset godina krajem septembra, dok Festival vina i ukljeve u kontinuitetu traje dvije decenije“ - kaže on, ističući da su bili u prilici da se uvjere u tradicionalno gostoprimstvo ljudi ovog kraja.

Posjeta je realizovana uz pomoć TO Bar, a Đuro Pejović je najavio da će na na XX Festivalu vina i ukljeve gosti biti i vinari iz Aleksandrovca.