Društvo

U Barskoj plovidbi zadovoljni postignutim rezultatima

| 29:10:2016 | 12:40:00

Kompanija "Barska plovidba" zadovoljna je rezultatima postignutim u trećem kvartalu ove godine, a izvještaj o poslovanju usvojio je juče i Odbor direktora tog preduzeća.
 
Predsjednik Odbora direktora Vojo Bojović kazao je da su obaveze po osnovu kamate na kredit kod EXIM banke izmirene po planu otplate, te da kompanija nije kreditno zadužena kod domaćih banaka.
 
O planovima za dalji period Bojović naglašava da Odbor direktora i menadžment aktivno rade na zamjeni broda "Sveti Stefan II" sa ciljem pronalaženja broda boljih performansi, te da razmatraju alternativne modalitete kako ne bi došlo do zastoja liniji Bar-Bari.
 
"Akcenat stavljamo na 'privremeno zaustavljanje', a nikako na ukidanje linije, jer kako nam je svima poznato da u ovim zimskim periodima linije poput Bar-Bari-Bar uglavnom prave pauzu u poslovanju do marta naredne godine, stoga smatramo da ćemo, s obzirom da se ovaj period tokom ranijih godina koristio za pregled broda, uspjeti da iznađemo rješenje koje će obezbijediti redovan pomorsko-putnički saobraćaj između Crne Gore i Italije", stoji u dopisu medijima iz "Barske plovidbe".