Društvo

Polaznici dječije radionice bili gosti Radio Bara

by Nedeljka Pavlović | 23:11:2016 | 12:42:33

NVO “Dječija riječ” - dječija radionica je predstavila svoje aktivnosti ove nedjelje u okviru gostovanja “Radio Baru”.
 
Kako su rekli, oni pažljivo prate kulturne manifestacije - pozorišne, koncertne i književne predstave, kako bi njihovi talenti postali još vidljiviji. Uz pisanje literarnih sastava, podjednaku pažnju posvećuju i edukaciji. razvijanju govorne kulture i vještini javnog nastupa . Riječ je o talentovanoj djeci, pa je i logična njihova želja da ispolje i unaprijede sve što taj potencijal i podrazumijeva.
 
Koliko su zaista talentovani pokazala je i njihova posjeta “Radio Baru” i učestvovanje u nedjeljnom programu. Bez treme, mada je ovo bilo prvo njihovo predstavljanje u programu jednog radija, uz očigledno dobru pripremu, bili su mi odlični sagovornici, a sjajno su se snašli i u ulozi voditelja.

 
Interesovalo ih je sve, od nastanka “Radio Bara”, načina emitovanja programa i tema kojima se posvećuje najviše pažnje. Rekli su da im se naš radijski program i ”Bar info” dopadaju i bili oduševljeni prvim učestvovanjem u radio programu. Poželjeli su više emisija za djecu i o djeci, brizi i odnosu starijih prema njima.
 
“Nisam pristrasna ako kažem da su naš pristup i rad potpuno različiti od već postojećih, sličnih organizacija u Baru. Ovo je naše prvo predstavljanje. Do sada nisu bili u prilici da govore o svom radu koji, uz puno pažnje, realizuju na najsavremeniji način. Kontaki s radio i tv stanicama i štampanim medijima su u programu našeg rada, pa je razumljiva i želja da djeca svoj talenat i interesovanje pokažu i kroz javno predstavljanje” kazala je profesorica Biljana Vukmanović, koja je uz profesora Gordanu Brajović, osnivač ove NVO.
 
Razgovor sa njima, pitanja i odgovori pred mikrofonom “Radio Bara” bili su jasan pokazatelj našim slušaocima da je način rada u ovoj NVO savremen i primjeren dječijoj znatiželji.
 
Mali gosti su razgovarali i sa pjesnikom Rajkom Joličićem, a tonski realizator Vasko Vukotić im je pokazao tehnički dio emitovanja programa.

 
 
“Uspostavljanje prave komunikacije i davanje pažnje govornoj kulturi, koja nam u vremenu kompjuterizacije pomalo o izmiču, smatramo kao obavezu. Mališani iz naše NVO prisustvuju pozorišnim predstavama, muzičkim i literarnim manifestacijama, razgovaraju, postavljaju pitanja i komentarišu odgovore. Namjeravamo da uspostavimo dobru saradnju sa školskim i kulturnim ustanovama, jer smatramo da su upravo jezik i govorna kultura osnova svih ostalih predmeta u okviru školskog obrazovnog sistema. Uvjereni smo da će realizacija naših narednih projekata, biti interesantna i djeci koja sada nisu s nama, te će se priključiti našoj radionici”, rekle su nam Biljana Vukmanović i Gordana Brajović.