Društvo

FOTO, VIDEO: Posljednje uplovljavanje za Sveti Stefan 2

Željko Milović, photo by Zvonko Radević, Dragan | 03:12:2016 | 09:39:49

Jutros se se svog posljednjeg puta do Barija vratio feribot “Sveti Stefan II”, kompanije “Barska plovidba”.
 
Pod upravljanjem kapetana Peđe Vešovića, uplovio je u Luku, i privezan na gat sa koga će. očekuje se, poći na rezanje.
 


Brodska linija sa Italijom, brodom “Sveti Stefan”, uspostavljena je još 18. juna 1965. godine, i od tada je, osim za vrijeme sankcija, redovno funkcionisala.
 

Jedinom preostalom feribotu “Barske plovidbe” (trećem “Svecu” po redu) ukinuta je dozvola za plovidbu od strane klasifikacionog drustva “Buerau Veritas”, jer više ne ispunjava standarde.
 

Iz “Barske plovidbe” su najavili da tročlana komisija danas odlazi u kontrolu novog broda, obaviće detaljne preglede i sačiniti izveštaj na osnovu kojeg će biti donešena konačna odluka o kupovini.