Društvo

Sindikat Luke Bar: Izmjena tendera je opasnost

| 08:12:2016 | 11:32:22

U vezi izjave predsjednika Tenderske komisije, Branka Vujovića, objavljenog u dnevnom listu “Pobjeda” 4. decembra, reagovao je Izvršni odbor Sindikalne organizacije Luka Bar AD saopštenjem koje prenosimo integralno:
 
“Sindikalna organizacija Luke Bar je javno iznijela sumnje da je Tenderska komisija smanjila uslove tendera kako bi udovoljila zahtjevu Global portsa. G-din Vujovic je svojom izjavom i zvanično potvrdio naše sumnje!
 
U pravu je G-din Vujović kada kaže da veći broj ponuđača ima za rezultat bolje ponude, ali ukoliko u tom pravcu tenderska komisija omogućava davanje ponuda neozbiljnim kompanijama, onda istima otvara vrata i da preuzmu Luku Bar, što je za ovu sindikalnu organizaciju neprihvatljivo. Možda je Global ports holding 3,5 veći od Luke Bar, ali u Baru imaju manji pretovar od Luke Bar, manje prihode i manji broj zaposlenih. Za razliku od Luke Bar koja je za 9 mjeseci ove godine napravila profit od 1.148.000 EUR, Global ports ima gubitak u Baru od 613.000 EUR. Da ne pominjemo koliko su uspješni u generisanju sudskih sporova radnika protiv firme!
 
Da li je g-din Vujović siguran da želi da utiče na dobijanju boljih ponuda sa takvim kompanijama?!
 
Za razliku od g-dina Vujovića, mi nećemo nazivati njegove stavove glupostima, ali valjda zna da su predmet ovog tendera akcije koje imaju svoju nominalnu vrijednost nezavisno od toga da li se prodaju na berzi ili putem tendera. Ona je u Luci Bar približna knjigovodstvenoj cijeni akcija, dakle proizilazi iz knjigovodstvene vrijednosti društva, a koja vrijednost g-dina Vujovića itekako treba da zanima. Ovo pogotovo zbog činjenice što, prema raspoloživim informacijama, nije rađena procjena kapitala Luke Bar koju svaki odgovoran prodavac vrši prije nego što krene u postupak prodaje. Ovo sa razloga što jedino tada može biti u prilici da vrednuje ponude u odnosu na procjenjenu vrijednost kompanije koja je predmet prodaje. Vjerujemo da je i ovo poznato g-dinu Vujoviću, budući da ima veliko iskustvo u privatizacijama. Otud i stav ove sindikalne organizacije da je svjesna potencijala kojeg Luka Bar ima u stvaranju profita i njeno insistiranje na prodaji po najmanje nominalnoj cijeni akcija.
 
Neprimjeren je stav g-dina Vujovića da se prodaju državne, a ne sindikalne akcije. Narod je država, a kada je Luka Bar u pitanju onda su lučki radnici država, jer su isti ugradili svoje živote u nju kao državnoj firmi i imaju pravo da iznesu svoj stav o njenoj daljoj sudbini! Sa iznetog razloga, nema potrebe da g-din Vujović poistovjećuje sebe sa državom, jer je vrijeme Luja XIV-og odavno prošlo.
 
Konačno, ova sindikalna organizacija nema razloga da prećuti rješenja na neodređeno koje su dobili radnici, jer se i sama borila da se to pitanje riješi. Na sastanku sa g-dinom Vujovićem je jasno iznijet stav ove organizacije da je protiv ovako iznenadnog tendera, dok je izmena uslova tendera bio okidač za opasnost koja može da nastupi za lučke radnike, preko čega ova sindikalna organizacija nije mogla da pređe i protiv čega je podigla je svoj glas. Možda je to za njega nekorektno, ali za ovu sindikalnu organizaciju je to odgovorno ponašanje, i ništa više od toga!”, zaključuje se u saopštenju.