Društvo

Od 1. januara stroga kontrola morske zone od 12 milja

by POBJEDA, Igor Perić | 26:12:2016 | 12:39:48

Sa prvim danom nove godine Uprava pomorske sigumosti zvanično će uspostaviti sistem nadzora pomorskog saobraćaja čija je probna primjena tekla od oktobra 2015.
 
Kako je Pobjedi potvrdio, načelnik Odjeljenja pomorskih telekomunikacija u okviru Uprave pomorske sigurnosti, Pravilnik o načinu nadzora, informisanja i upravljanja pomorskim saobraćajem, ozvaničiće obavezni sistem čekiranja, odnosno javljanja crnogorskom VTS centru u Dobroj Vodi za sve brodove koji ulaze/izlaze iz takozvane VTS (Vessel traffic sistem) zone odgovornosti od 12 nautičkih milja.
 
Prema njegovim riječima, izrađene su procedure koje striktno definišu obaveze plovnih objekata koji se nalaze u VTS području, a odnose se na proceduru slanja ulaznog i izlaznog izvještaja, odnosno devijacionog i incidentnog izvještaja u slučajevima vanrednih situacija.
 
“Sa plovnih objekata koji namjeravaju da uplove u VTS područje iz međunarodne plovidbe, prikupljaju se podaci o imenu plovnog objekta, međunarodnom pozivnom znaku, poziciji, kursu, brzini, odredištu i procijenjenom vremenu dolaska na odredište (ETA) 15 minuta prije, a najkasnije prilikom ulaska plovnog objekta. Podaci se prikupljaju obavezno za brodove nosivosti od 300 bruto tona i više, brodove dužine preko 50 metara, plovila na međunarodnim putovanjima, brodove organičenih manevarskih sposobnosti, one koji prevoze opasne ili zagađujuće materije, plovila koja tegle ili potiskuju drugi objekat, bez obzira na dužinu, kao i sve plovne objekte koji se nalaze u situaciji potencijalnogrizika za navigaciju ili sigurnost plovidbe, ljude i životnu sredinu”, kazao je Lukšić.

 
On je podsjetio da su nabavka i uspostavljanje VTMIS sistema dio nastojanja Crne Gore da poboljša sigurnost plovidbe i zaštitu mora od zagađenja.
 
“Uprava pomorske sigurnosti je preko resornog ministarstva, kroz finansijska sredstva koja je Evropska komisija odobrila u sklopu programa IPAI programa, u periodu 2013-2015. godine nabavila VTMIS opremu (sistem za nadzor, informisanje i upravljanje pomorskim saobraćajem) vrijednu preko 1,8 miliona eura, uključujući i obuku operatera”, kazao je Lukšić.
 
Oprema se nalazi na lokacijama: Dobra Voda (Bar), Obosnik (poluostrvo Luštica), Crni rt (Sutomore) i Mavrijan (Ulcinj), a obuhvata pomorski radarski sistem, radiokomunikacioni sistem, obalni sistem automatske identifikacije brodova, radio-goniometar, meteo stanice, elektronsku kartografiju i rezervnu linkovsku mrežu.
 
“Crna Gora je samim uvođenjem probne faze sistema za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem (VTMIS Vessel Traffic Monitoring and Information Sistem) u oktobru 2015. godine u punom smislu postala pomorska zemlja koja je u prilici da na temeljan način kontroliše teritorijalne vode, reaguje pravovremeno na znake opasnosti, prevenira povredu plave granice i reaguje u slučaju spasavanja na moru”, istakao je Lukšić.
 
Prema njegovim riječima, sistem za nadzor, informisanje i upravljanje pomorskim saobraćajem je složen tehnički sistem, namijenjen za praćenje, upravljenje i organizaciju pomorskog saobraćaja u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu Crne Gore.
 
“Sprovodi se radi povećanja sigurnosti pomorske plovidbe, efikasnosti pomorskog saobraćaja i zaštite morskog prostora, i obuhvata prikupljanje podataka o pomorskim objektima u pomorskom saobraćaju, davanje podataka pomorskim objektima, davanje plovidbenih savjeta i podrške u plovidbi pomorskim objektima i organizovanje plovidbe i upravljanje pomorskim saobraćajem”, navodi Lukšić.
 
Kako kaže, operateri na VTS centru sprovode danonoćni nadzor plovila, ne samo u VTS području, već sistem aktivno služi za slučajeve traganja i spasavanja na moru. Nedavni primjer je spasavanje ribara u blizini Luke Bar 15. decembra. On je podsjetio da je tokom turističke sezone praćen povećan pomorski saobraćaj, posebno na području Bokokotorskog zaliva gdje je u saradnji sa Inspekcijom sigurnosti plovidbe detektovano nekoliko prekršaja dozvoljene brzine kretanja, koja je ograničena na 10 čvorova u cijelom zalivu, odnosno šest milja u tjesnacima Verige i Kumbor.
 
“Operateri su tokom cijele turističke sezone davali aktivnu 24-časovnu podršku pilotima u Bokokotorskom zalivu i na taj način, prateći velike putničke brodove koji plove zalivom veoma doprinijeli sigurnosti pomorske plovidbe”, kazao je Lukšić.

 
 
Као primjer primjene VTMIS opreme, Lukšić navodi i zaštitu električnog kabla koji se polaže između Italije i Crne Gore.
 
“Od 19. novembra svi brodovi se upozoravaju putem radio-oglasa za pomorce da se polaže energetski kabl, koji treba da bude ukopan u morsko dno. Trenutno je ključno zaštititi kabal od prelaska ribarskih brodova čiji je alat spušten u more. Na VTS centru je sedam nautičkih milja sjeverno i južno od električnog kabla postavljen alarm i tako će biti dok traju radovi, čiji se završetak očekuje do kraja januara”, kazao je Lukšić.
 
Novi sistem kontrole pokazuje efikasnost prilikom sprečavanja nedozvoljenog ulaska stranih ribarica u naše teritorijalne vode.
 
“VTS područje je definisao Zakon o moru i iznosi 12 nautičkih milja. Na konzolama u VTS centru postavijen je alarm koji automatski detektuje svako plovilo, bilo da se radi o brodu, ribarici iii malom čamcu. Konstantnim nadzorom prate se i eventualno upozoravaju VHF komunikacionim sistemom svi objekti, tako i ribarice. Šansa da neko nedozvoljeno izlovljava ribu u našem teritorijalnom moru (u okviru šest milja) nije moguća, a svaki prekršaj se odmah javlja nadležnom MUP-u odnosno graničnoj poiiciji, koja je nadležna za dalje postupanje prerna prekršiocima”, kazao je Lukšić.
 
Onje naglasio da postoji izuzetna saradnja sa Mornaricom Crne Gore (MVCG) i Sektorom granične policije MUP-a, čije su aktivnosti proširene formiranjem Zajedničkog operativnog tima (ZOT), koji čine MVCG, MUP GP i UPS.