Društvo

Dr Srzentić: Finansijska situacija u Opštini konsolidovana

by Vjera Knežević Vučićević, photo by Anto Baković | 30:12:2016 | 16:06:34

Opština Bar u 2017. godinu ulazi sa izuzetno pozitivnim rezultatima, realizovanim značajnim investicijama i elanom da takav trend nastavi i u novoj godini - poruka je koju su jednoglasno uputili svi direktori javnih preduzeća, sekretarijata i opštinskih službi sa kolegijuma koje je danas organizovao predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić.
 
“Može se reći i da je što se tiče finansijske situacije Opština Bar konsolidovana, a jedina barijera koja nas može iznenaditi su sudski procesi iz prošlosti. Akcenat bih, što se tiče 2016. godine, stavio na realizovane investicije i finansijsku konsolidaciju, što jedno bez drugoga ne ide. Uz isplatu svih ličnih dohodaka (danas je isplaćena i decembarska plata), isplatili smo i regres za 2010. godinu, što je bila zakonska obaveza opštinskog rukovodstva iz 2011. godine. I to je jedan od pokazatelja finansijskog stanja Opštine” - ukazao je predsjednik Srzentić.
 
Govoreći o poslovnim rezultatima, istakao je kako je najzadovoljniji investicijama koje su obilježile godinu na izmaku.
 
“Investicije koje treba da budu završene do februara 2018. godine iznose osam i po miliona. Okončani su radovi na podvodnom podmorskom ispustu u Sutomoru u dužini od 1040 metara. Završeni su građevinski radovi na potisnoj stanici Botun ispod Golog brda i počinju radovi na spajanju te pumpne stanice do tunela koji prolazi kroz Golo brdo i potom spajanje sa podvodnim ispustom. Krenuli su i radovi kroz to turističko mjesto na novom kanalizacionom kolektoru koji ide prema ‘Inexu’, a malo ljudi je upoznato s činjenicom da se tu mijenjaju i vodovodne cijevi koje su od neprihvatljivog azbesta. Nadzorni organ nas je upoznao i sa stanjem na terenu, pa smo nakon sastanka sa menadžmentom dogovorili da se od 9. januara uvedu još tri radne grupe, pa će se radovi na Obali Iva Novakovića u Sutomoru odvijati 24 časa, u tri smjene” - kazao je gradonačelnik Bara. Od “Korala” prema “Južnom moru” i “Tri duda” će biti angažovana još jedna ekipa, da bi bili sigurni da će radovi biti završeni do kraja aprila, a početkom maja planira se ispitivanje sistema.
 

“Ispitivanjem podmorskog ispusta ustanovili smo da može izdržati pritisak od pet atmosfera. Ulicom koja vodi od trga prema katoličkoj crkvi, pa prema autobuskoj stanici prema ‘Voliju’ radi se vodovod i kanalizacija, a stari vodovod se izmješta kroz trup puta. Rade se i dvije ulice od kojih jedna prolazi pored ‘Sirene Marte’ prema Golom brdu, a druga pored objekata gdje se ranije nalazilo igralište, pa preko puta u naselje koje će takođe dobiti kanalizaciju. Sutomore na ovaj način dobija nešto na šta su mještani čekali mnogo godina” - rekao je Srzentić.
 
Što se tiče Bara, građevinski radovi su završeni na rezervoaru Šušanj 2, a od 9. januara počinje posao na ugradnji elektro i mehaničkih instalacija. Planirani su i radovi na spajanju tog rezervoara koji treba da pokrije visinske kote Zone 2, gdje je tokom ljetnje sezone bilo problematično snabdijevanje vodom.
 
“Bjeliši su završeni što se tiče kanalizacije. Bilo je dogovoreno da se do Nove godine završi spajanje tog naselja sa kanalizacionim krakom koji ide paralelno od nadvožnjaka prema kružnom toku kod ‘Lakovića’. Odatle potom kanalizacioni kolektor i vodovodna mreža kreće prema raskrsnici kod ‘Las Ramblasa’, pa prema Vatrogasnom domu i ulazi u Makedonsko naselje (gdje će takođe biti završena zamjena starih azbestnih cijevi). Krak potom ide lijevo prema opštini i bulevarom prema hotelu ‘Princess’” - objasnio je dr Srzentić.
 
Značajna investicija je i što će od kružnog toka kod “Lakovića” kanalizacioni krak nastaviti prema Krsti puteva (Stara raskrtsnica). A kanalizacioni krak proći će i od “Tomanisa” kroz Polje do Željezničke pruge. Sa nadležnima u MZ će razgovarati o terminu početka radova koji treba da budu završeni do februara 2018. Prvi čovjek Bara je podvukao da “bez ovih investicija nema niti kvalitetnog snabdijevanja vodom, niti čistog mora”.
 
“Iako sam bio dosta skeptičan prema postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, prevagnula je činjenica da poglavlje 27. o zaštiti životne sredine ne može biti zatvoreno ako svih pet primorskih opština ne ispune taj uslov. Direkcija za saobraćaj završava projekat puta Kamenički most – Biskupada – Tuđemili – Sutorman – Virpazar” - kazao je Srzentić. Obaveza Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije je da se završi put od kafane “Pod lozom” prema željezničkoj pruzi.
 

Osim investicija, vezano za vodovodni i kanalizacioni sistem, ove godine značajne su i one za putnu infrastrukturu u Sutomoru u naseljima Rutke - Gorelac, kao i na teritoriji svih 12 mjesnih zajednica.
 
“Značajno smo poboljšali putnu infrastrukturu u gradskom, ali i u prigradskom i seoskom području. Sa tim investicijama ćemo nastaviti i u narednoj godini.  U prilog tim ambicijama ide i interesovanje investitora i naknada koja se po osnovu opremanja građevinskog zemljišta ubira od njih. U odnosu na lani smo ubrali za 130% veći prihod od naknade za opremanje građevinskog zemljišta, dok je broj investitora bio za 30% veći u odnosu na 2015. godinu” - saopštio je sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Vido Dabanović.
 
“Na današnji dan budžet je ostvaren 96,5%” - saopštio je sa pozicije potpredsjednika zaduženog za finansije Dušan Raičević, uz napomenu da su sve dotacije preduzećima kojima je osnivač opština uredno izmirene.
 
“Krajem januara, ili najkasnije početkom februara, imaćemo prvu sjednicu SO Bar u 2017. godini” - kazao je predsjednik SO Bar Radomir Novaković Cakan, uz nadu da će naredna godina biti godina “velikog ekonomskog i razvojnog prosperiteta”.
 
Direktorica TO Bar Neda Ivanović je podsjetila na izuzetno uspješnu turističku godinu, tokom koje je ovaj dio obale za prvih deset mjeseci posjetilo 180.000 registrovanih turista, što je 3,5% više nego prošle, koji su ostvarili približno million i po noćenja. Budžet TO Bara je veći za preko 30 procenata, a značajno veći je i priliv sredstava od boravišne i turističke takse. Barska Turistička organizacija je i dobitnik prestižnog priznanja Wild Beauty Award za umanjenu repliku od srebra i zlata krsta Svetog Jovana Vladimira.
 
“Tokom 2016. godine donijeta su četiri planska dokumenta, od kojih najznačajnim smatram DUP Pečurice - turistički kompleks površine oko 140 hektara, što daje mogućnost da se taj prostor na samoj obali valorizuje na pravi način. Donijete su i izmjene i dopune DUP-ova  Topolica,  Bjeliši, Topolica 3, Veliki pijesak. U narednoj godini predstoji nastavak poslova na donošenju prostorno-urbanističkog plana Bara koji je osnova za donošenje ostale planske dokumentacije. Predstoji i izrada studije zaštite kulturnih dobara” - kazala je Suzana Crnovršanin, sekretarka za uređenje prostora, stambeno- komunalne poslove i zaštitu životne sredine, uz podatak da se porast interesovanja investitora najbolje vidi po broju izdatih građevinskih dozvola koji je za 30% veći u odnosu na lani, od kojih se značajan dio odnosi na infrastrukturne projekte.
 

 

Novoizabrani izvršni direktor Vodovoda Zoran Pajović je istakao da će prioritet u radu biti kvalitetnije vodosnabdijevanje građana.
 
“U narednoj sezoni restrikcije vode će biti svedene na minimum. Smanjenjem stope gubitaka vode (70%) građani će imati I bolje vodosnabdijevanje, a nije isključeno ni smanjenje cijene vode” - kazao je Pajović.
 
Svi čelnici lokalne samouprave, sekretarijata, direktori javnih preduzeća čestitali su građanima nastupajuće praznike.