Društvo

U nevolji se prepoznaju prijatelji

| 11:01:2017 | 13:34:29

JP Komunalne djelatnosti iz Ulcinja pomagalo je mještanima Mrkojevića na čišćenju saobraćajnica prilikom prošlonedjeljog nevrema.
 
Ne samo da su izvršavali obaveze na području ulcinjske opštine, već su, kada su im to dozvolili uslovi na terenu i mogućnosti, čistili snijeg i na lokalnim putevima u Pečuricama.

 
“Direktor JP komunalne djelatnosti Skender Kalezić svakodnevno je bio na terenu i rukovodio akcijama čišćenja saobraćajnica i posipanja solju, u uslovima velike hladnoće, orkanskih vjetrova i snježnih mećava. Prioriteti čišćenja i održavanja puteva utvrđivali su se u saradnji i koordinaciji sa Direktoratom za vanredne situacije i preduzećem Crnagoraput” , kazala je Pera Pavlica Dragišić, načelnica PJ Bar Direktorata za vanredne situacije.