Društvo

Barani na kursu o pomorskom zakonodavstvu u Lisabonu

| 31:01:2017 | 11:50:29

Kap. Vladan Radonjić - generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj, Snežana Đurković - samostalni savjetnik u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i Kap. Predrag Ratković - načelnik Sektora za zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata u Upravi pomorske sigurnosti učestvovali su prošle nedjelje na trening kursu EMSA o pomorskom zakonodavstvu Evropske unije, održanom u Lisabonu.
 
Trening je održan u okviru programa tehničke pomoći koje su u procesu pridruživanja EU, u trajanju od 30 mjeseci. Finansiran je od strane Evropske komisije i dio je projekta “Pripremne mjere za učešće zemalja proširenja u radu EMSA”, a odnosi se na pružanje tehničke pomoći Evropske unije IPA zemljama, odnosno zemljama predpristupne pomoći, u koje spada i Crna Gora.

 
Učesnici trening kursa upoznali su se sa pomorskim zakonodavstvom EU i njegovim odnosom, sličnostima i razlikama sa međunarodnim (globalnim) zakonima i konvencijama.
 
Tokom trajanja trening kursa, kroz više radionica, testova i praktičnih primjera, učesnici su imali priliku da bolje razumiju direktive Evropske unije, naročito po pitanju pomorske sigurnosti, bezbjednosti i zaštite mora od zagađenja.

 
Znanja i materijal prikupljen na ovom trening kursu biće iskorišćeni za jačanje postojećih zakonskih kapaciteta Crne Gore u dijelu obaveza koje Crna Gora ima kao država-luka (port State), država-obala (coastal State) i država-zastava (flag State), u cilju postepenog uključivanja Crne Gore u redovne aktivnosti zemalja članica Evropske unije.