Društvo

Uprava policije: Bojović nema dozvolu za Odbor direktora

| 03:02:2017 | 19:51:34

Saopštenjem za medije se oglasio Tim za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova povodom novinarskih pitanja - da li službenik MUP-a Vojo Bojović (u dopisu policije pod inicijalima V.B. – prim. prir.) ima odobrenje ministra unutrašnjih poslova da bude član, odnosno predsjednik, Odbora direktora „Barske plovidbe“, za što prima mjesečnu nadoknadu, te da li ovaj službenik ima odobrenje ministra za pedagoški rad, s obzirom da predaje na Pomorskom fakultetu u Baru dva predmeta, kao i to da li je on u konfliktu interesa ako „nosi uniformu na Gatu 5, gdje je takođe i sjedište firme ’Barska plovidba’, čiji je predsednik Odbora direktora“.
 
U saopštenju se kaže:
 
V.B, službenik Uprave policije MUP-a – Regionalnog centra granične policije Jug je 2014. godine dobio saglasnost od tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova za obavljanje poslova u naučno-istraživačkoj, pedagoškoj djelatnosti i izvođenje nastave na Pomorskom fakultetu u Baru, što je u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima. S obzirom da je službenik V.B. stekao zvanje doktora pravnih nauka i zvanje docenta, on nema zakonsku obavezu da traži bilo kakvo dodatno odobrenje od resornog ministra nauke za obavljanje naučno-istraživačke i pedagoške djelatnosti.
 
V.B, međutim, iako se obraćao tadašnjem ministru unutrašnjih poslova u pisanoj formi, do danas nije dobio saglasnost u pisanoj formi od strane resornog ministra za dodatni rad u Odboru direktora AD „Barska plovidba“ iz Bara.
 
S obzirom da je on, iako nije dobio saglasnost u pisanoj formi, nakon obraćanja ministru ovim povodom započeo angažman u Odboru direktora AD „Barska plovidba“, za što prima i nadoknadu, nadležni starješina će Odsjeku za utvrđivanje teže povrede službene dužnosti MUP-a uputiti prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv V.B.
 
Napominjemo da je u navedenom periodu došlo do promjena ministara unutrašnjih poslova, te da na obraćanje V.B. ministru u pisanoj formi u tom periodu navedenim povodom njemu nije odgovoreno u istoj formi.
 
Prostorije Uprave policije MUP-a - Regionalnog centra granične policije Jug u Baru se nalaze na Gatu V od 2008. godine, dok se prostorije „Barske plovidbe“ nalaze u istom objektu, ali ne na dijelu gata gdje su policijske prostorije, odnosno ulaz ove firme je sa suprotne strane objekta. Policijski službenik V.B. u toku radnog angažovanja nosi službenu uniformu, dok sastancima Odbora direktora „Barske plovibe“, prema saznanjima koje imamo, prisustvuje u civilu.