Društvo

ViK Bar nastavlja saradnju sa Regionalnim vodovodom

by Vjera Knežević Vučićević | 03:02:2017 | 19:56:30

“Vodovod i kanalizacija Bar d.o.o. nije raskinuo ugovor sa Regionalnim vodovodom” - saopštio je izvršni direktor Zoran Pajović.
 
Pajović je ukazao kako se “nada da će barski Vodovod i ubuduće imati dobru saradnju sa Regionalnim vodovodom kao izuzetno važnim partnerom sa kojim ima ugovor potpisan na neodređeno vrijeme”.
 
“U obostranom je interesu - i građana i Vodovoda - da saradnja sa Regionalnim vodovodom funkcioniše i ubuduće” - smatra Pajović.
 
On objašnjava da je ugovorom koji je 30. marta 2016. godine zaključen sa JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje utvrđena obaveza da Vodovod Bar svake godine do 31. januara dostavlja mjenice i mjenična ovlašćenja za ugovorene mjesečne minimalne količine vode u toj godini.
 
“U skladu sa tim, postupili smo i ove godine, istina - sa jednim danom zakašnjenja. Naime, ugovorene mjenice i mjenična ovlašćenja smo neposredno predali 1. februara 2017. godine. Razlog za dan kašnjenja bio je tehničke prirode, jer smo čekali izradu novih pečata nakon reorganizacije bivšeg preduzeća JP Vodovod i kanalizacija Bar u DOO Vodovod i kanalizacija Bar” - ukazuje Pajović.
 
Ipak, kako navodi Pajović, u Regionalnom vodovodu su odbili prijem mjenica i mjeničnih ovlašćenja.
 
“Razlog odbijanja prijema nije bio zbog dana kašnjenja, već, kako mi je rečeno, zbog ‘nepravilnosti u njihovom popunjavanju’” - kaže Pajović koji je, kako je kazao, zamolio nadležne u Regionalnom vodovodu da partnera u Baru obavijeste u čemu se te nepravilnosti ogledaju, posebno zato što su ga saradnici uvjerili da su mjenice i mjenična ovlašćenja popunjeni istovjetno kao i za 2016. godinu i u skladu sa zaključenim ugovorom i naročito članom 105 Zakona o mjenici.
 
“Uvjeren sam da ćemo u interesu buduće korektne saradnje nastali problem prevazići na najbolji mogući način, jer je to, siguran sam, zajednički cilj i obaveza” - zaključuje izvršni direktor Vodovoda Bar.