Društvo

Seminar o podršci darovitim učenicima u osnovnim školama

| 13:02:2017 | 12:01:22

U OŠ “Srbija” je u subotu održan seminar “Podrška darovitim učenicima u nastavi crnogorskog - srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim školama. Autorka i realizatorka seminara je mr Biljana Vukmanović, a prisustvovali su mu nastavnici barskih osnovnih škola.
 
Cilj seminara je bio da ukaže na inicijalni problem nedovoljne podrške darovitoj djeci, kojoj treba omogućiti njegovanje talenta, što je prepoznato i na nivou države.
 
Osnovno polazište rješavnja ovog problema je podrška u redovnoj i dodatnoj nastavi. Kontinuitet podrazumijeva pažljivo isplanirani individualni pristup učenicima sa različitim talentom tokom čitave školske godine, ne samo periodično, kada se obilježavaju važni datumi kalendara kulturnih manifestacija ili prilikom učešća na takmičenjima. Najvažnije je da djeca osjete da u svakom trenutku imaju podršku, koja je osnovni preduslov za njegovanje njihovog dara.

 
“Često su daroviti učenici neshvaćeni, ne postižu dobre rezltate u svim oblastima jer je njihovo interesovanje usmjereno na jednu. Kod ovakve djece, ocjena nije uvijek relevantan pokazatelj. Takvi učenici obično se određuju kao ‘nezainteresovani’ ili ‘lijeni’, čak i problematični, otporni na autoritet. Seminar je ponudio konkretna rješenja, kada je u pitanju nastava jezika i književnosti, počev od konkretnih metoda u redovnoj nastavi, prezentovanih na praktičnim primjerima, koji pružaju šansu darovitim, do ponuđenih gotovih modela planova rada dodatne nastave, koji u potpunosti izlaze iz okvira postojećih i nude savremenu koncepciju, zasnovanu na radu na projektima, a tokom kojeg se na različite načine njeguju sve četiri vještine: slušanje, govor, čitanje i pisanje. Jedan od zaključaka bio je da je nastavnik taj koji treba da stvara kreativnu klimu, te da jedino u takvom školskom okruženju daroviti učenici mogu da njeguju svoj talenat. Nastavnik je model, uzor, pokretač, i puno zavisi od njega samog. Sa druge strane, veoma je važna saradnja među nastavnicima, kako bi učenik naišao na podjednako razumijevanje i osjećaj da su svi koji su oko njega, u stvari, podrška” - istakla je medijim autorka projekta Biljana Vukmanović.