Društvo

Komunalno ekspresno riješilo problem

| 13:02:2017 | 15:11:15

Brže od ovoga ne može – u isto vrijeme kad je Bar Info dobio poruku žitelja naselja Rena, dobili su i odgovorni u Komunalnim djelatnostima. I ekspresno reagovali.   
      
“U sklopu redovnih aktivnosti, 13. februara, preduzeće Komunalne djelatnosti Bar - RJ ‘Čistoća’, shodno Odluci o Komunalnom uređenju grada i Programu rada za 2017. godinu, izvršilo je detaljno čišćenje i pročišćavanje lokacija oko kontejnera u naselju Rena.

 
S obzirom na tekst koji je izašao na Vašem portalu, želimo da naglasimo da naše radne jedinice svakodnevno vrše čišćenje, sakupljanje i odvoz otpada sa gradskih i prigradskih naselja.
 
Često nailazimo na lokacije tzv. divljih deponija i građane koji na nekontolisan način odlažu razne vrste otpada (granje, otkinuta stabla, građevinski otpad, šut, kao i stari odbačeni namještaj), pa i ovaj put apelujemo, u cilju čistijeg i urednijeg grada Bara, da se za takve vrste otpada informišu o načinu i terminu preuzimanja na telefon 030/312-479 radnim danima do 15:00”, stoji u dopisu kojeg potpisuje Predrag Ristović, rukovodilac RJ Čistoća u Komunalnim djelatnostima.