Društvo

Vešović: Barska plovidba potpisivala dvojne ugovore

by Večernje novosti / Dan | 14:02:2017 | 12:46:36

Pomorci angažovani na putničkim brodovima “Barske plovidbe” oko 13 godina su potpisivali dvojne ugovore sa ovom državnom kompanijom. Dvojnim ugovorima svaki pomorac je oštećen na mjesečnom nivou oko 1.000 eura, što za period od 2000. do 2013. ukupno za posadu iznosi oko 5 miliona eura, potvrdio je medijima kapetan Predrag Vešović.
 
Za ovu sumu na svjetskom tržištu moguće je kupiti putnički brod koji bi zadovoljio plovidbu na liniji Bar –Bar-Bar koja je obustavljena 3. decembra, čime je oko 80 pomoraca ostalo bez posla.
 
“Pomorci su do osnivanja Sindikata pomoraca potpisivali paralelne ugovore, i to od 2000. do 2013. godina, za isti period, pod istim datumom, ali sa različitom visinom plate. Jedan ugovor je bio po zvaničnim ITF platama, drugi po procjeni menadžmenta kompanije. Na brodu, pomorcima se isplaćivala plata po ugovoru sa nižim zaradama i to u kešu, u prosjeku svaki pomorac je primao manju platu za oko 1.000 eura u odnosu na platu po ITF o zaradama pomoraca. Istina je, niko nas nije prisiljavao na to, ali  prećutno se znalo, pomorac koji ne potpiše dvojne ugovore, nikada više ne bi bio ni ukrcan na brod ‘Barske plovidbe’”, kaže kapetan Predrag Vešović i dodaje da su se potpisivala dva obračuna o zaradama pomoraca, te da te obračune ima kod sebe.
 
“Obračuni su ostajali na brodu, jer u slučaju kontrola od strane ITF te obračune je trebalo pokazati inspektorima. Niko to pitanje nije smio otvoriti, jer se plašio da ne ostane bez posla. U pomenutom periodu jedan pomorac je odbio da potpiše dvojni ugovor. Nikada se više nije ukrcao na brod”, navodi Vešović, koji je donio na uvid dvojne ugovore. U jednom od ugovora, u ugovoru po ITF osnovna plata zapovjednika je 5.460 dolara, a isplaćen je 4.000 eura. 
 
Sve ove godine, pomorci “Barske plovidbe” na putničkim brodovima su plate primali u kešu, na ruke.
 
“Mi smo, bojeći se da ne ostanemo bez posla, bili dio te priče, ali ljudi su morali da rade da bi živjeli. Godinama, pomorcima se nije isplaćivala ni dnevnica prvog dana ukrcaja. Međutim, od decembra oko 80 pomoraca je ostalo bez posla, kakve obaveze ima kompanija prema pomorcima koji su godinama plovili pod dvojnim ugovorima, koji su oštećeni, i sada se radi ujdurma protiv njih, obećavaju da će biti broda, međutim, broda nema”, kaže Vešović, koji je u timu kompanije za istraživanje tržišta. Takođe, bio je jedan od inicijatora osnivanja Sindikata pomoraca i tada je, kaže, prepoznat kao “neprijatelj firme”.

 
“Barska plovidba” i AD “Marina” su kćerke firme “Prekookeanske plovidbe”. Dok je postojala “Prekookeanska plovidba”, pomorci su bili i osigurani, posljednjih deceniju i po praktično su radili na crno- prelaskom na ugovore. Plate pomoraca ulaze u završni račun kompanije. Na plate pomoraca državna kompanija “Barska plovidba” duže od 15 godina ne plaća porez državi. Po ovom osnovu  oštećeni su i država i pomorci.
 
Predsjednik Odbora direktora “Barske plovidbe”, aktivni policajac, doktor pomorskih nauka, Vojo Bojović, prema saznanjima “Novosti” podnio je ostavku u Odboru direktora (nema pismenu saglasnost ministra MUP-a). Izvršni direktor ove državne kompanije Milo Paunović nije htio da potvrdi ovu informaciju za “Novosti”. Kaže da će sa ovim medijem sarađivati kada istraže niz tema, pored ostalog - ko u “Barskoj plovidbi” istovremeno prima dvije plate, jednu na brodu, drugu u upravi, te kolika je šteta time nanijeta preduzeću?
 
Po saznanjima “Novosti”, Vešović je jedini pomorac koji radi u kompaniji i dok je feribot bio na liniji,  na svaka tri mjeseca bio je angažovan kao član posade - zapovjednik  broda.
 
“Tačno je, ali kada sam bio na brodu nisam primao platu iz uprave. U upravi ‘Barske plovidbe’ 2012. zaposlio me tadašnji izvršni direktor Radovan Orlandić, tadašnji i sadašnji član Odbora direktora, nakon  misije u Libiji. Podsjetiću, 2011. bio sam kapetan na brodu ‘Sveti Stefan 2’ kada smo učestvovali u desetodnevnoj misiji u Libiji, evakuisali smo radnike iz ratnog područja. Bilo je 19 nacionalnosti i tom misijom doprinijeli smo budžetu firme skoro milion eura. Orlandić mi je ponudio posao savjetnika izvršnog direktora za bezbjednost plovidbe, sigurnost i ukrcaj pomoraca. Na tom radnom mjestu sam  i danas. Prije dvije godine, hitno sam morao da pođem u Izrael kad je na teretnom brodu preminuo kapetan. Za taj period uštedio sam kompaniji više novca nego što je kompanija uložila u mene. Ja sam mišljenja da se izvršni direktor ne razumije u pomorsku privredu”, kaže Vešović i dodaje: “Zašto dvojici pomoraca koji su ostali da čuvaju vezani  brod ‘Sveti Stefan 2’, na platu ne uplati poreze i doprinose, u to bi trebao da se razumije jer je radio u poreskoj upravi“.
 
Odbor direktora “Barske plovidbe” je za 20. mart zakazao IX Vanrednu Skupštinu akcionara. Za Skupštinu je predložen dnevni red sa samo jednom tačkom : “Donošenje Odluke o razrješenju i izboru čianova Odbora direktora”.