Društvo

Nova kuća za Lekperiće

photo by Zijo Madžurić | 16:02:2017 | 11:25:35

Juče su u Ostrosu, u selu Arbneš, postavljeni temelji za kuću za porodicu Brahima Lekperića.

 
Kako su javili organizatori akcije, mjesno udruženje penzionera Ostros i MZ Ostros, kuća u kojoj Lekperići trenutno žive ne ispunjava nijedan uslov za stanovanje i u svakom trenutku može da se obruši.

 
Oni su posebno zahvalili Otadžbinskom udruženju “Kraja” iz Njujorka, koje će u potpunosti finansirati izradu kuće, kao i svim ostalim donatorima.