Društvo

Radoman na čelu Odbora za kvalitet PKCG

| 17:02:2017 | 10:56:34

Juče je u Privrednoj komori Crne Gore konstituisan Koordinacioni odbor za kvalitet, a za predsjednika je izabran mr Danilo Radoman, menadžer sistema kvaliteta u Luci Bar.
 
Imenovanje predstavlja priznanje za njegov dosadašnji rad, doprinos sistemu menadžmenta kvalitetom u svojim organizacijama, doprinos širenju kulture kvaliteta, razvoju društva i privrede, da možemo da se ravnopravno takmičimo na svjetskom tržištu.
 
Na sjednici, koju je do izbora predsjednika vodio potpredsjednik Komore Stanko Zloković, verifikovani su mandati svih 25 članova Koordinacionog odbora - predstavnicima privrede, državnih i institucija infrastrukture kvaliteta, kao i Univerziteta Crne Gore.
 
“Naš zadatak u predstojećem četvorogodišnjem periodu je izuzetno značajan, zahtjevan, složen i obiman. Čeka nas mnogo rada i obaveza kako bismo podstakli i podržali primjenu sistema menadžmenta u našim organizacijama i institucijama. Tek kada one budu osjetile koristi od našeg rada i djelovanja, možemo govoriti o ostvarivanju misije Koordinacionog odbora i kvalitetu” – rekao je Radoman.
 
Pojasnio je da je prvi korak ka tome afirmisanje rada Savjetodavnog tijela za kvalitet, nove usluge Komore koja stručnim i profesionalnim savjetima treba da pomogne organizacijama i institucijama na ovom polju.
 
“Potrebno je mnogo raditi na obuci i jačanju svijesti o značaju menadžmenta kvalitetom što je jedan od najvažnijih programskih ciljeva ovog Koordinacionog odbora” – naglasio je Radoman.