Društvo

Orlandić: Brojke poslovanja POA govore sve

| 21:02:2017 | 12:15:23

Danas je, na navode iz Port of Adria, ponovo reagovao predsjednik Sindikalne organizacije ove firme Dobroslav Orlandić. Kako je u prošlom saopštenju p.r. službe POA bilo riječi o brojkama koje govore o uspješnosti preduzeća, objavićemo i ovo reagovanje na konkretnu temu. Ovim se, shodno Zakonu o informisanju, prekida rasprava menadžmenta i sindikata POA na stranicama Bar Infa, jer ovaj portal niti može, niti ima namjeru biti poligon prepucavanja u nedogled.     
 
Očekujući odgovor gospodina Branka Vujovića, na moje iznenađenje oglasiše se iz Menadžmenta kompanije. Vjerovatno su svjesni činjenice da obmanuše uvaženog gospodina, pa on sa netačnim podacima izađe pred zaposlene i crnogorsku javnost. Kao i uvijek, ne odgovaraju na goruće probleme u kompaniji kao što su pad pretovara, gubljenje poslovnih partnera, nepoštovanje kolektivnog ugovora, stambeni fond, kašnjenje u investicijama, sudski sporovi itd, već jedini problem vide u mom bolovanju.
 
Tačno je da sam dugo na bolovanju koje je podložno svim kontrolama, ali je takođe tačno da i u tom vremenu pokušavam da radim svoj posao u interesu zaposlenih, što očito smeta onim koji nastoje da im ukinu sve zakonom i Kolektivnim ugovorom zagarantovano.
 
Ako uporedimo poslovne rezultate i obim pretovara prije bi se reklo da su na bolovanju potpisnici odgovora.
 
Pretovar kontejnera - Koncesionim Ugovorom u 2014 godini predviđen je pretovar 42.768 TEU jedinica sa tendencijom rasta na 82.389 TEU u 2018 godini. Međutim, u 2016 godini pretovareno je 41.828 TEU.
 
Generalni tereti - Istim ugovorom 2014. godine planirano je 479.000t sa prognozom rasta na 529,000 u 2020. godini. U 2016. godini ostvarene su svega 82.000 t.
 
Kad su u pitanju zarade, dolaskom „Global Portsa“ vrijednost boda kao osnovica za obračun zarade iznosila je 0,46, a danas je 0,55 - jasno je da je do procenta povećanja matematički lako doći. Napominjem da Kolektivnim ugovorom predviđena vrijednost ove osnovice iznosi 0,80.
 
Tačno je da je novi kontejnerski kran stigao i da će za nekoliko mjeseci biti montiran i pušten u rad, kao što je tačno da nije došao u roku trogodišnjeg perioda predviđenog ugovorom, tako da je tvrdnja o mojim neistinama obično podmetanje.
 
Netačno je da ja zloupotrebljavam zaposlene, a to će najbolje oni cijeniti.
 
Istina je da ste skoro 2,5 godine imali podršku Sindikata i smatrani ozbiljnim investitorom jer se, iako sporim, ali uzlaznim korakom, išlo ka boljitku. Od momenta kada ste suspendovali Kolektivni ugovor i zakone države Crne Gore, što za posljedicu ima blizu 300 sudskih sporova, ne može Vam se vjerovati.
 
Poštovana gospodo, vi koji ste stali iza ovog dopisa, očito da ste ostvarili bolje rezultate na medijskoj sceni Crne Gore nego u samoj kompaniji, zato od Vas očekujem da organizujete TV duel kojem ću se rado odazvati, inače će ova naša prepiska dugo trajati.
 
Nadam se da je svakom u Crnoj Gori jasno kuda vodi budućnost kompanije u kojoj sindikati i poslodavac ovako komuniciraju i to nakon za dogovor pružene ruke Sindikata.