Društvo

Cvijeće na spomen ploču, za sjećanje

| 24:02:2017 | 20:21:00

Kratka crtica iz života iz pera Anta Bakovića, predsjednika NVO Mediteranski centar fotografije, povodom teksta na Bar Infu:
 
-Na današnji dan, prije 102 godine, čitam na Bar Infu, u barskom akvatorijumu potpoljena je kontratorpiljerka “Dague”, odnoseći u smrt 38 mornara. Ovaj francuski brod je u više navrata pratio brodove koji su donosili hranu i namirnice za stanovništvo Bara, ali i za crnogorsku vojsku. Na gradskom korzou je februara 2015. otkrivena spomen ploča, u spomen na mornare stradale na “Dagueu”.
 
Prolazeći danas po podne pored spomen-ploče, kiša je počela, vidim nema ni cvjetića za laku zemlju oko spomen ploče mornarima koji su nam htjeli pomoći, i u toj želji poginuli za dobro crnogorskog naroda.
 
Logično, konsultacija sa ekipom Kulturne gerile konobe “Spilja”, i po direktivi Ljuba Karanikića odlazim po buket cvijeća da položim na spomen ploču. Naručujem ga u cvjećari “Iris”, a kad je prodavačica čula kojim povodom tražim da se napravi buket, reče: “Ako je tako, naša cvjećara se pridružuje tom činu, ne morate da platite ništa”.
 
Ima ljudi koji pamte. I poštuju. Respekt za cvjećaru, a nastradalim pomorcima mir imali vječni u morskim plavim dubinama koje volimo. Srećan sam što naša ekipa i dalje radi po latinskoj izreci “Sua Sponte” (po vlastitom ubjeđenju, svojevoljno), a ne za politički interes.