Društvo

Koraci samostalnosti za slabovide osobe

by Darija Marđokić | 01:03:2017 | 12:36:40

U prostorijama Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, Savez slijepih Crne Gore je u okviru projekta “Koraci samostalnosti” juče organizovao jednodnevnu simulaciju vrsta kretanja za slabovide osobe i njihove vodiče.
 
Ovo je bila prva u nizu simulacija, a cilj je da se kroz njih predstave različite vrste kretanja koje osobe oštećenog vida koriste pri samostalnom kretanju, među kojima su kretanje uz pomoć bijelog štapa, psa vodiča i videćeg vodiča-asistenta u kretanju.
 
Savjetnica za međunarodne odnose u Savezu slijepih Crne Gore Katarina Bigović kazala je da je njihova ideja bila da svim osobama oštećenog vida na teritoriji Crne Gore omoguće da prođu simulacije.
 
“Glavna srž ovih radionica, tj. simulacija za samostalno kretanje je da se osobama približi samostalno kretanje uz pomoć bijelog štapa, neizbježnog pomagala za osobe oštećenog vida, ali i da im se predoče ostale vrste samostalnog kretanja. Ove simulacije su predviđene za sve osobe oštećenog vida, bilo da su osobe djelimično oštećenog ili potpuno oštećenog vida, ali se fokus stavlja na osobe koje imaju potpuno oštećenje vida. Želimo da probudimo svijest kod onih koji imaju djelimično oštećenje vida. Oni ne smiju da zapostave kretanje uz pomoć bijelog štapa, jer se obično oslanjaju na ostatke svog vida i onda je to samostalno kretanje ili uz pomoć nekog iz porodice kad im treba pomoći”, objasnila je Bigović.

 
Ona je istakla da u Crnoj Gori, nažalost, nema peripatologa, a samim tim ni adekvatne i kvalitetne obuke za korištenje bijelog štapa. U tom nedostatku organizovali su simulacije.
 
“Bijeli štap je neizbježan. On je osnova za osobu oštećenog vida, ako želi da ima samostalan život, jer ne može se uvijek ići sa videćim vodičem, a nekada ni porodica ne može biti sa vama. Bijeli štap je važan zbog toga što je osnova ako ćete da koristite psa vodiča, gps sistem… Glavni cilj simulacija je da se poveća broj korisnika bijelog štapa. Težimo da povećamo broj korisnika, jer smatramo da je danas nedovoljan broj korisnika bijelog štapa, naročito kod studenata i srednjoškolaca. To nam je glavna ciljna grupa, da njih osamostalimo. Ne možemo reći da smo potpuno nezadovoljni i da nema osoba koje koriste bijeli štap, ali se trudimo iz dana u dan da taj broj bude što veći, zbog njih i njihove samostalnosti i sigurnosti”, istakla je Bigović.
 
Tiflolog Zorica Tončić, magistar defektoloških i doktorant iz medicinskih nauka iz Instituta za bolesti djece govorila je o brojnim prednostima samostalnog kretanja i prikazala vještine za orjentaciju i mobilitet lica bez ostatka vida.
 
“Na ovaj način trudili smo se da motivišemo učesnike da koriste bijeli štap, naravno, uz pomoć vodiča. Sem motivacije, nastojali smo da ih oslobodimo straha i simbola bijelog štapa, kako bi se bolje osjećali, a ne da sebe prepoznaju kao osobe bez ostataka vida. Tehnike koje smo predstavljali su dijagonalna tehnika, tehnika dodira i klizanja uz pomoć bijelog štapa. Pokušali smo da znanja i iskustva koja su stekli uz pomoć vodiča popunimo ničim novim, već samo pravilnijim postupcima i jednostavniijim pravilima” objasnila je.
 
Tončić je kazala da je veoma obradovalo što su korisnici pokazali veliko interesovanje i motivaciju da se što više osamostale i da ubuduće koriste bijeli štap.
 
“Ogromna je važnost bijelog štapa, prosto da ne postanu zavisni od vodiča, da ne budu pasivni, jer samostalno kretanje njih ni u čemu ne ograničava. Za početak, naravno, da im treba vodič koji će im davati instrukcije i koji će im pomoći, ali treba insistirati na tome da svi postanu nezavisni u kretanju i svojoj mobilnosti”, kazala je Tončić.
 
Brojne instrukcije za što lakše savladavanje prepreka dala je i Sanja Pešić, diplomirani defektolog-tiflolog. Ona je pored bijelog štapa, predstavila još dvije tehnike u teorijskom dijelu - tehnika koja se izvodi sa psom vodiče i tehnika koja se izvodi sa određenim elektronskim pomagalima.
 
Predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Vesko Joketić kazao je da su članovi pokazali veliko interesovanje i želju da krenu da se kreću uz pomoć bijelog štapa.
 
“Cilj ove simulacije je da ohrabrimo osobe bez ostatka vida da samostalno počnu da se kreću uz pomoć bijelog štapa i da nauče da se samostalno kreću uz pomoć asistenta. Takođe, naučili smo njih i njihove asistente kako da zajedno funkcionišu i da se kreću u mikro i makro sredini. Mislim da su ove edukcije prava šansa da njih, a i njihove članove porodica ohrabrimo. Nadam se da će sve više članova, kojima je potrebno i koji mogu, početi da se kreću uz pomoć bijelog štapa”poručio je Joketić.

 
Joketić je najavio da će Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u maju organizovati sedmodnevni kamp na kojem će nastaviti sa obukom za samostalno kretanje uz pomoć bijelog štapa i uz pomoć asistenta. Ovaj kamp će se, prema Joketićevim riječima, realizovati u okviru projekta “Zajedno do integracija osoba sa oštećenim vidom” kojeg realizuju u okviru projekta koje je podržalo Ministarstvo finansija od igara na sreću za 2016. godinu.
 
“Sa ovakvim edukacijama i narednim kampom želimo da što veći broj naših članova počne da se samostalno kreće uz pomoć bijelog štapa. Kada to uspiju da urade, tek će onda vidjeti koliko su samostalni. Biće mnogo više ohrabreni i osjetiće da mnogo više vrijede kad nešto mogu da urade sami, a ne uz pomoć nekog drugog. Ono što svi moramo zajedno uraditi, jeste veća informisanost i propaganda, da se članovi porodica koje imaju takvo lice ohrabre. Da se predrasude koje imaju prevaziđu. Lokalne samouprave bi trebalo da obezbjede sigurno, samostalno kretanje ovih lica - da imamo ozvučene semafore, taktilne staze vodilje, da po trotoarima nema parkiranih automobila i otvorenih šahti, a veliki problem su i psi lutalice kojih je na ulicama našeg grada previše” istakao je Joketić.
 
Član barske Organizacije za slijepe i slabovide Mitar Đukanović zadovoljan je održanom simulacijom.
 
“Radionica je bila veoma interesantna, prvi put se upoznajem sa pravilima kretanja za slijepe i slabovide osobe, bilo pomoću asistenta ili bijelog štapa. To su bili orijentiri kako se treba kretati, mada se do sada i sam dovoljno dobro snalazim i krećem u prostoru, kako u unutrašnjem, tako i spoljašnjem. Uzeću bijeli štap, za sada ga neću koristiti, jer mogu samostalno da se krećem, ali za neko naredno vrijeme da ga imam pri ruci”, kazao je Đukanović.
 
Savez slijepih Crne Gore je poklonio bijele štapove svim zainteresovanim članovima. Slične simulacije biće organizovane u Pogorici, Pljevljima i Bijelom Polju.