Društvo

VIDEO: Ministar zdravlja u posjeti Baru

by Vesna Šoškić, kamera Adi Karađuzović, montaža Senad Sukalić | 03:03:2017 | 17:39:02

Podizanje nivoa zdravstvene zaštite građana i turista zadatak je koji će zajedno rješavati resorno ministarstvo, medicinske ustanove i lokalna uprava, rečeno je prilikom današnje posjete ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića i predstavnika Fonda za zdravstveno osiguranje barskoj opštini i zdravstvenim institucijama. Najavljeno je i otvaranje novih turističkih ambulanti u ljetnjoj sezoni.
 
“U barskim zdravstvenim ustanovama - Domu zdravlja i Opštoj bolnici - građanima se pruža kvalitetna medicinska zaštita, ali to ne znači da ne treba da radimo da ona bude još bolja”, kazao je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović.

 
“Naša ideja je da kroz razgovore poboljšamo tehničko-tehnološke uslove rada zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, u smislu sagledavanja stanja operacionog bloka, odnosno tri operacione sale, nađemo modele za nabavku nedostajuće medicinske opreme i instrumenata, zatim sterilizaciju operacionog bloka i klimatizaciju. Paralelno sa tim dogovorili smo kako da ojačamo kadrovske kapacitete, kako bismo imali optimalan broj zaposlenih i u domu zdravlja i u bolnici, jer resorno ministarstvo i ministarstvo finansija daju saglasnost na prijem novog kadra zbog obezbjeđenja plata tih zaposlenih”, rekao je ministar Hrapović, koji je istakao da ba će bolnica dobiti i potrebne specijalizacije i subspecijalizacije.
 
“Ideja je da se zdravstvo približi pacijentu, a ne da pacijent juri za zdravstvenom uslugom”, naglasio je ministar zdravlja.
 
Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić istakao je da je turizam osnovna privredna grana i da je zato neophodno povećati nivo zdravstvene zaštite i  brojnih gostiju na ovom području, tim prije što je barska bolnica regionalnog tipa.
 
“Moj predlog je bio da se dio turističke-boravišne takse opredijeli za zdravstvene ustanove u Baru. Naša obaveza, kao finansijera zdravstvenih ustanova, jeste da vidimo kako se koriste sredstva osiguranika i da sagledamo način optimizacije korišćenja tih sredstava”, kazao je Čirgić i istakao zadovoljstvo kvalitetom rada u barskoj bolnici, jer, kako je istakao, “imaju dobru iskorišćenost i smanjenje bolovanja u 2016. godini, što ukazuje da se radilo bolje”.
 
Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić obećao je veću podršku za kvalitetniju medicinsku uslugu, kao i u otvaranju zdravstveno-turističkih ambulanti.
 
“Takođe, upoznao sam ministra i njegove saradnike sa aktuelnom situacijom u opštini, privrednim prilikama i zajednički konstatovali da je barska bolnica od regionalnog značaja, da postiže značajne uspjehe i da će imati i ubuduće podršku opštine i lokalne uprave”, naveo je gradonačelnik dr Zoran Srzentić. On je istakao kako je cilj da ova medicinska ustanova, ne samo održi postojeći nivo kvaliteta usluge, već da on bude i unaprijeđen.

 
“Deficitarni ljekari u barskoj bolnici su specijalisti za uho, grlo i nos”, naveo je direktor bolnice dr Dragoslav Tomanović.
 
“U prethodne dvije godine bolnicu su napustila dva ljekara - specijalista za uho, grlo i nos, zbog privatne prakse. U dogovoru smo sa Ministarstvom zdravlja da uz njihovo odobrenje dr Beriša Tolj radi dva puta sedmično ovdje. Što se tiče čekanja, mogu reći da se ni na jedan pregled u barskoj bolnici ne čeka duže od mjesec dana”, kazao je dr Tomanović, koji je najavio da će i ove godine, slično kao i prošle, u barskoj bolnici biti raspisano sedam ili osam specijalizacija.
 
Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović obećao je uskoro rješavanje naslijeđenog problema uknjiženja stanova prosvjetnih i zdravstvenih radnika u zgradi A6.
 
“Nakon dobijanja stava Ministarstva finansija, kao nadležnog za upisivanje državne imovine, Ministarstva zdravlja i prosvjete uputiće Vladi informaciju u kom pravcu treba dalje da ide model prenosa vlasništva na fizička lica. Mislim da će taj problem biti kvalitetno riješen, to je jedan od prioriteta, jer je više nego mnogo čekanje osam godina na rješavanje stambenog pitanja i sve problematike koje ga je pratilo”, kazao je dr Hrapović, koji je radni dan nastavio posjetom Ulcinju.