Spomenici

Sveta Petka, Sotonići, XVIII vijek

| 28:04:2012 | 20:21:30

Sveta Petka je poznata po tome što je visoki zvonik, na preslicu, postavljen ne na pročelju, nego na južnoj fasadi okrenutoj ka selu. Ima zatvoreno predvorje , što je veoma neuobičajeno, ali najneuobičajnije je njeno fresko slikarstvo i način na koji je oslikana od strane nekog naivnog freskopisca.