Spomenici

Spomenici kulture: Manastir Gornji Brčeli, XVIII vijek

| 28:04:2012 | 18:21:52

Pravoslavni manastir Gornji Brčeli nalazi se u selu i udaljen je od manastira Donji Brčeli oko kilometar.

Podignut je početkom XVIII vijeka, a njegov osnivač bio je vladika Danilo Petrović. To mu je bila zimska rezidencija.

Manastirska crkva posvećena Pokrovu Bogorodice predstavlja manju jednobrodnu građevinu pravougaone osnove, sa polukružnom oltarskom apsidom. Na ogradnom zidu kapije je smješten jednodjelni zvonik na preslicu. Crkva je zidana sivim i bijelim kamenim kvadrima, ređanim u horizontalne redove. Dugačka je 10,5, a široka 5,5 metara. U njoj se nalazi ikonostas iz 1928. godine, sa 17 ikona koje je radio Petar Čolanović.
 
U manastiru je osnovana jedna od prvih škola u Crnoj Gori 1863. godine (koja je radila do 1868, kada je preseljena u manastir Donji Brčeli). Gornji Brčeli su sada ženski manastir.