Tragovi

Capt. Sinanović: Hristos Voskrese te 1993. godine

by Željko Milović | 08:04:2018 | 17:35:51

Bješe došlo nekakvo grdno vrijeme! Vrijeme kada su zemlju u kojoj sam živio zadesile “nepravedno uvedene sankcije”, tako se pričalo! Stadoše svi naši brodovi po svijetu (liše m/b Beograd), zarobljeni odlukom iliti rezolucijom UN-a!
 
Zbog finansijske situacije, pomorske kompanije “Jugooceanija Kotor” i “Prekookeanska Bar” su smanjivale posade na usidrenim brodovima! Mene, tada mladog kapetana, bješe dopao brod Bijelo Polje u Hong Kongu. Nedaleko od mene u Cantonu je bilo još pet naših brodova: Ivangrad, Obod, Tara, Rumija i Komovi. Od “Jugooceanije” bih za ovaj događaj pomenuo samo m/b Sutjesku, koja je bila ispred Brindizija preko puta naše “kuće”.
 
Ko se još od nas starijih pomoraca sjeća, u normalnim okolnostima za radio saobraćaj je bio zadužen radio-telegrafista. On je putem radiotelegrafije, ili radiofonije izmjenjivao telegrame ili poruke sa obalnim stanicama. Nekada najpopularnija je bila Rijeka Radio, a mi lokalpatriote smo uvijek koristili, kad se moglo, BarRadio.
 
Radiotelegrafista koga smo često zvali “Markoni”, uzeo bi naše listiće sa porukama familiji, koje je on pretvarao u telegrame, koji su sadržavali: adresu primaoca, broj riječi (radi obračuna) i obavezno potpis onog ko šalje. Obalna stanica bi to sve po prijemu potvrdila.
 
Smanjenjem posade i izostankom telegrafiste, ovaj posao “pade” na druge oficire palube, a oni su baš dobro pokušali da zamjene nedostatak RTG. Mlađi bi sada rekli kako su se istripovali!
 

 

Brodovi sa Dalekog Istoka, đe sam i ja bio, za “predajnu stanicu” su koristili upravo m/b Sutjesku u periodu radio sastanaka “Alo Naši” na 15-icu u 2330 GMT koja bi to proslijeđivala BarRadiju.
 
Tog Vaskrsa 1993, na m/b Komovi bješe capt.Boro Milinović spremio telegram čestitke svome ocu Vuku.
Sjećam se texta koji je strujao radio-fonijom , svi smo slušali i čekali svoj red.
“Sutjeska od Komova, da li se čujemo?”.
Sa Sutjeske je odgovarao mladi drugi oficir Grbović: “Komovi od Sutjeske, čujem vas 3-4 govorite!”.
Komovi: “Imamo pet telegrama, može li?”.
Sutjeska: “Spreman, izvolite!”.
Komovi: “Za Vuka Milinovića/Morinj bb Kotor/ broj telegrama 837/ Svima vama srećan Vaskrs želi Boro/ Hristos Vaskrse /... Broj riječi 8
Sutjeska: “U redu, primljeno, potvrđujem: Za Vuka Milinovića/Morinj bb Kotor/ broj telegrama 837/ Svima vama srećan Vaskrs želi Boro/ I u potpisu ovaj Hristos vaskrse...
 
U ovom trenutku je nastalo opšte uključivanje brodova koji su slušali širom svijeta “Hristos Vaskrse... Hristos Vaskrse...”, pokojni B.Milić, tada najstariji telegrafista na Grka, izjavio je kako je ovo hitmaker stoljeća u njegovom poslu.
 
Mojim dragim kolegama Markoni, koji sada rade na obalnim stanicama, ili ste prekvalifikacijom otišli na brod, neka je srećan i berićetan Vaskrs.
Uistinu vaskrse!