Tragovi

24. februar 1915: Potopljena kontratorpiljerka Dague

| 24:02:2017 | 11:44:17

Na današnji dan, prije 102 godine, u barskom akvatorijumu potpoljena je kontratorpiljerka „Dague“, odnoseći u smrt 38 mornara.
 
"Dague" (“Dag”, odnosno "Bodež") je jedan od dva broda čiji se ostaci nalaze u akvatoriju barske Luke.

Sagrađen je 1908. god. u brodogradilištu Lorienne na Atlantiku. Brod je posjedovao tri parne mašine, koje su mu omogućavale da razvije, za ono vrijeme impresivnu, brzinu od 30 milja na sat, neophodnu za borbu protiv suparnika. Nosivost mu je bila 731 bruto-registarsku tonu, a u francuskoj floti je pred izbijanje Prvog svjetskog rata, postojao još samo jedan brod slične namjene i konstrukcije. Godišnjak "Navy League" za 1915. opisuje da je "Dague" bio naoružan sa dva topa 37 mm i sa četiri torpedne cijevi.


U sadejstvu sa ostalim brodovima savezničke flote, tokom prve i druge godine Prvog svjetskog rata, ovaj francuski brod je u više navrata pratio brodove koji su donosili hranu i namirnice za stanovništvo Bara, ali i za crnogorsku vojsku.
 
Tako je bilo i 24. februara 1915. godine. Parobrod “Whitehead” je dopremio hranu, uz pratnju razarača “Dague” i “Foulx” koji su ostali na sidrištu. U toku noći počeo je jak vjetar, a kontratorpiljerki “Dague” sidro je počelo da ”ore” po morskom dnu. Zakačilo je austro-ugarsku minu, brod je prepolovljen i potonuo sa 39 članova posade. Od 79 mornara spasilo se samo 40.

 
Posmrtni ostaci francuskih mornara mirovali su na dnu barskog zaliva više od pola vijeka, a u unutrašnjosti broda nalazila se velika količina aktivnog eksploziva. Onda je zbog neophodnog produbljivanja basena pristaništa, olupina "Daguea" skrajnuta iz lučkog akvatorijuma. Brod je izrezan u nekoliko komada izmještenih na tridesetak metara udaljenosti jedan od drugog, ispod ponta Volujica, u neposrednoj blizini lučkih rezervoara.

 
Izmještanju olupine 1973. godine, vađenju ostataka poginulih mornara i njihovom prebacivanju u matičnu zemlju, prisustvovao je i francuski vojni ataše u Beogradu. Posljednjih petnaestak godina, skoro svakog 24. februara godine vojna delegacija ove zemlje položi vijence na mjesto gdje se nalaze djelovi broda. Međutim, po svjedočenju mnogih ronilaca, posao nije urađen do kraja, jer još ima posmrtnih ostataka nastradalih mornara zatrpanih u mulju.
 
I "Dag" je doživio sudbinu "Rumije", što se napada podmorskih pirata tiče, pogotovo što je na dubini od 15 metara vjerovatno najpliće potopljeni objekat te vrste u crnogorskom podmorju.

 
 Na gradskom korzou je fabruara 2015. otkrivena spomen ploča u spomen na mornare stradale na „Dagueu“.