Spomenici prirode

Ratac i Žukotrlica - Predjeli posebnih prirodnih odlika

by Željko Milović | 01:05:2012 | 21:17:16

U tzv. Predjele posebnih prirodnih odlika u Baru spada samo biljni svijet na poluostrvu Ratac sa Žukotrlicom.
 
Kao rezervat prirodnog predjela, prostire se na 30 hektara, i obuhvata stjenovito područje pod šumom na poluostrvu Ratac, neizgrađenu strmu stjenovitu i blago položenu kamenitu obalu sa prirodnim plažama, veliku pjeskovito– šljunkovitu Crvenu plažu, te turističku zonu na krajnjem jugoističnom dijelu Žukotrlice. Područje je u većoj mjeri prirodno i neizgrađeno, iako u posljednje vrijeme izuzetno nagriženo bespravnom gradnjom.

Čitavi prostor gotovo u cijeloj svojoj površini obrasta šumska vegetacija, uglavnom borova šuma (alepski, crni i primorski bor), prošarana grupacijama čempresa (poluostrvo Ratac), a ponegdje su ostali očuvani i potezi prvobitne prirodne šume hrasta crnike, koja se kroz istoriju sjekla i krčila. Od poluostrva pa dalje prema jugoistoku nastavlja se šumski pojas, ali udaljavajući se od njega dolazi do prorjeđivanja šume, što je posljedica izgradnje koja na krajnjem jugoistoku kulminira u nešto gušćem sklopu turističkih objekata koje okružuje makija. U okviru makije javljaju se sljedeće biljne vrste: lemprika, obična zelenika, primorska kleka, veliki vrijes, tršlja, planika, obični i kaduljasti bušin, žuka, mirta – mrča, tetivika, primorska kupina...

U sklopu šume se javljuju i maslinjaci. Oni su jedine poljoprivredne površine u ovom arealu.