Važni Telefoni

Važni telefoni

| 23:04:2012 | 01:36:04

Pozivni broj za Bar – 030
Pozivni za Crnu Goru iz inostranstva - 00382
 
Centar bezbjednosti Bar - 122
Vatrogasna služba - 123
Hitna pomoć - 124
 
Željeznička stanica Bar - 301615
Željeznička stanica Sutomore - 301690
Autobuska stanica Bar - 346141
Autobuska stanica Sutomore - 373308
 
Bolnica „Blažo Orlandić“ Stari Bar - 342333
Dom zdravlja Bar - 311001
Ambulanta Pečurice - 361231
Ambulanta Stari Bar - 341510
Ambulanta Sutomore - 373482
Dom Zdravlja Šestani – Đuravci - 753026
 
Lučka Kapetanija - 312-733
Marina Bar - 311135
Uprava pomorske sigurnosti - 313 240
Barska plovidba - 311300
Carinarnica - 311413
Luka Bar - 312000
Veterinarska stanica - 341342
Elektrodistribucija - 312322
Zavod za zapošljavanje - 313048
Zavod za suptropske kulture - 311144
 
Pošta Bar – 312918
Pošta Sutomore - 374312
Pošta Čanj - 373029
Pošta Virpazar - 081/711104
Pošta Ostros - 67122
Pošta Pečurice - 61222
 
Opština Bar, centrala - 311611
Predsjednik Opštine - 301403
Glavni administrator Opštine - 301411
Predsjednik Skupštine opštine - 301423

Agencija za investicije i imovinu - 301466
Sekretarijat za društvene djelatnosti - 311079
Sekretarijat za ekonomiju i finansije - 301448
Sekreterijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine - 301475
Služba Komunalne policije - 301434
Služba zaštite - 313171
Građanski biro - 301496
Matičarska služba - 301499


JP Informativni centar - 303124
JP Kulturni centar - 313810
JP Sportski centar - 313197
JP za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Rumija“ - 314864
JP za Komunalne djelatnosti - 313957
JP Vodovod i kanalizacija - 312043
 
Dom Kulture - 311586
Zavičajni muzej - 314079
Umjetnička galerija „Velimir A. Leković“ - 315998
Narodna biblioteka i čitaonica „Ivo Vučković“ - 311031

Važni Telefoni