Riznica

Sat kula, Stari Bar

by Željko Milović | 28:04:2012 | 23:03:29

Gotovo da nema turiste koji pohodi Stari Bar, a da nije ovjekovječio svoj boravak fotosom na kome se u pozadini, uokvirena planinskim masivima, nalazi sat-kula. Riječ je, u stvari, o kuli iz srednjevjekovnog ili venecijanskog doba, koja je prepravljena u ovaj monumentalni orijentalni spomenik.

Sat-kula je vakuf (zadužbina) Jahja-age Ibrahima Osmanova, koji je 1753. obnovio kulu, i dao da se postavi sat na njoj.
 
Jahja-aga je bio veoma bogat Baranin, stanovnik Gornje varoši u kojoj su samo živjeli bogatiji i ugledniji građani. U Baru odavno nema njegovih nasljednika, niti se zna kada je ta loza prestala da postoji.
 
Starobarska Sat kula je znatno oštećena u višenedjeljnoj konstantnoj topovskoj paljbi prilikom crnogorskog zauzimanja 1877. godine. Objekat je stradao i u ekspoloziji 1881. godine, pa je dodatno oštećen u tri katastrofalna zemljotresa koja su pogađala region Bara - 1905, 1968. i najviše 1979. godine. Temeljno je sanirana i restaurirana 1984. godine, sredstvima republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
 
Sat na kuli je opravljen i stavljen u funkciju sredstvima donatora, barskog zlatara Mirsada Mirze Kurgaša. Osvjetljenje sahat-kule kao dominantnog objekta u Starom gradu, uspjela je da obezbjedi  NVO „Antivari”, koja je pokrenula i još niz značajnih projekata vezanih za zaštitu i revitalizaciju starobarske tvrđave i okolne čaršije.