Riznica

Kadijina česma, Stari Bar

| 28:04:2012 | 23:52:02

Na ulazu u kompleks džamije Omerbašića, pred ulaznom kapijom u Stari grad, nalazi se česma koja je služila uglavnom za uzimanje abdesta – ritualno pranje.

 
Natpis na njoj svjedoči da je izgrađena 1642. godine, i da se naziva Kadijin izvor.
 
Sagrađena je nekoliko decenija prije džamije, a lijepo se uklopila u arhitekturu Hasan-dedinog turbeta, i pomoćnih građevina koje su napravljene 1612. godine. Ova česma donedavno je bila u funkciji. Vjerovatno je na njoj stajao natpis uzidan u Spomenik Oslobodiocu, koji kazuje da je "plemić Zejnel-Abidin sagradio u tvrđavi česmu 1169. godine po Islamskom kalendaru, odnosno 1756. godine".