Riznica

Jahta "Rumija"

| 29:04:2012 | 00:28:25

Čuvena jahta kralja Nikole Petrovića “Rumija” nalazi se potopljena u barskom akvatoriju.

"Rumija" je bila ponos i najljepši brod crnogorske flotile, jahta na paru, na vijak, sa dva jarbola, duga 47,78 metara, a široka 6,10 metara. Kupio ju je sultan Abdul Hamit u Engleskoj i darovao kralju Nikoli. Pod imenom “Zaza”, jahta je sa turskom posadom stigla pod Pristan za Novu 1905. godinu.
 
Prvih mjeseci, “Zaza” je vozila kraljevsku porodicu od Kotora do Bojane. U toku vožnje prijestolonasljednika Danila rijekom Bojanom, 28. jula 1905. godine, odlučeno je da jahta promijeni naziv u “Rumija”. Na palubi broda su posljednje dane proveli, januara 1908. godine, teško bolesni kneževići Stanislav i Stevan.
 
Jahta "Rumija" je u Balkanskom ratu sarađivala sa kopnenom vojskom u Medovi i prevozila potrebni ratni materijal i srpsku vojsku sa grčkih brodova na obalu. U Prvom svjetskom ratu njome su prevoženi vojska, hrana, municija i ratni materijal iz Bara za Medovu, a nakon opsade Pristana prevoz je vršen iz Medove i Drača. Na ovom dijelu Jadrana bio je to jedino nenaoružano plovio koje je moglo tegliti brodove sa hranom.
 
Austro-Ugari su uvidjeli da se snabdijevanje crnogorske vojske vrši uz Bojanu parobrodima i jedrenjacima koje je teglila “Rumija”. U noći između 1. i 2. marta austro-ugarski razarači “Čikoš”, “Strajter” i “Ulan” i torpiljerke Tb 57, Tb 66 i Tb 67 ušli su u barsku luku oko 2:30. Torpiljerke su prekinule konopac kojim je jahta bila vezana za lukobran. Željeli su da je odvedu za Boku, ali su zbog jakih talasa odustali od te namjere. Jedna od torpiljerka je sa oko 200 metara ispalila torpedo, “Rumija”je bila prepolovljena i potonula na ulazu u barski zaliv u 2,45 časova.
 
Olupina jahte “Rumija” danas se nalazi orijentisana u pravcu Istok - Zapad, 80 metara od glavnog lukobrana, na dubini od samo 18 metara. Bila je jedan od rijetkih podvodnih objekata koji se od 1967. god. nalazio pod zaštitom Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Međutim, danas to više nije, jer su brod bukvalno očerupali lovci na podvodne dragocjenosti, a i veliki brodovi su se nasukavali i bacali sidra na olupinu.
 
Danas od "Rumije" gotovo nema ništa, samo metalno korito, tri metra visine, uz lanac od sidra, elisu i brodski motor. Bili su prozori koji su nestajali polako, pa je ostao samo još jedan. Pet metara od pramca, i na dva mjesta na sredini, čak je i metalno korito presječeno odozgo nadolje. Potpalublje i mašinsko odjeljenje toliko su uništeni da se teško može utvrditi šta je gdje. Jedini vrijedan eksponat brodsko je zvono sa natpisom “Rumia”, izvađeno prilikom sondaže prije početka radova na proširenju luke, i ono se nalazilo u privatnoj kolekciji pokojnog inženjera Miodraga Mikovića, čuvenog Mike Munje.