Riznica

Mikovićeva pećina

| 13:05:2012 | 01:45:53

Mikovićeva pećina nalazi se na južnoj strani poluostrva Volujica, u blizini uvale Bigovica. Prema navodima srećnika koji su je posjetili, to je najbolja pećina za turističko ronjenje u Crnoj Gori.

Ulaz u samu špilju je sa južne strane na dubini 7 do 8 metara. Neposredno po ulazu, ona se grana u dva pravca. Na desnom pravcu špilja se proteže kroz niz lavirinata u kojima vlada veoma slaba vidljivost i dosta su tijesni. Lijeva strana je prostranija i pogodnija za ronjenje. Čitava dužina lijeve strane je obilježena čeličnom sajlom koja je dobar putokaz do njenog kraja. Na samom kraju je sifon u koji se ulijeva slatka i hladna voda, i pravi jezero.

Dobila je ime po legendarnom "Miki Munji", Miodragu Mikoviću, građevinskom inženjeru, pioniru ronjenja u Baru.