Politika

SNP: Potrebna nova ideja kulturnog identiteta

| 04:04:2014 | 13:25:06

Socijalistička Narodna Partija Crne Gore, 4. april 2014.
Izjava za javnost – Mladen Zagarčanin, odbornički kandidat SNP CG u Baru

 
Kulturni život Bara balansira između svakodnevnog populizma i pokušaja da se umjetnički osmisli i ostvari. Kultura u gradu “živi” samo dva mjeseca, a ostalih 10 mjeseci se popunjavaju praznine sa  prevaziđenim konceptima koji po modernom poimanju kulturne djelatnosti ne mogu da opstanu, pa se može reći da naš grad u suštini i nema kulturno-umjetnički život.
 
Zato SNP insistira na tome da prva i osnovna stvar koja je potrebna da bi se prevazišla postojeća organizaciona ideja u kulturi grada Bara jeste da Kulturni centar mora da postane Javna ustanova, a ne da ostane Javno preduzeće kakvo je sada. Danas se u Kulturnom centru više gleda koliko će se novca prihodovati od izdavanja i prodaje ulaznica, nego kakav će se kulturni sadržaj kreirati.
 
Mi smatramo da Kulturni centar treba da proizvodi umjetničke programe: festivale, koncerte, pozorišne predstave, bioskopske predstave, likovne izložbe, istorijske i arheološke izložbe i mnogo toga drugog. Da se ostvarena sredstva ulažu u poboljšanje stanja na svim nivoima, od umjetničkih zbirki do spomeničke baštine.
 
Ali, Kulturni centar to ne radi, ili ne radi na pravi način. Kulturni centar može kreirati kvalitetan kulturni program samo kao Javna ustanova, jer se tek tada oslobađa jednog velikog bremena, a to je da kulturu posmatra kao tržište i kao robu.
 
Da li grad ima prepoznatiljv kulturni identitet? Da li se ikada radilo na tome da grad Bar dobije originalnu kulturnu ponudu? Nije! Uvijek se radilo po principu: uzmi ono što ti se tog trenutka nudi po povoljnoj cijeni, a slogan organizacije barske kulture je: “Bolje je za određeni novac pozvati tri prosječna nego jednog vrhunskog ili grupu vrhunskih stvaralaca iz muzičkog, pozorišnog ili likovnog života”.
 
Zato, SNP poručuje: Nemojte nas ubjeđivati da su bajati i zasterjeli programi prepoznatljivost kulturnog sadržaja grada. Baru je potrebna nova ideja kulturnog identiteta.