Fotografija

Uobičajena proljećna magla u Baru

| 21:03:2017 | 18:18:20

Uobičajena proljećna magla u Baru, nastala naglim smjenjivanjem toplog i hladnog vremena, kao i svuda na Mediteranu, ponovo je izazvala pažnju Barana i uobičajene komentare.