Fotografija

Divlja deponija na pjeni od mora

| 22:06:2017 | 20:53:56

Ratac, juče popodne. Minuli rad nesavjesnih građana...